Image

 

 

 

 

 

Sołectwo Wrzosowo wybrało nową sołtyskę

Wybory sołtysa w Jazach. Po 35 latach zmiana pokoleniowa

Nowa sołtyska w Pustarach

  • Ferma drobiu w Skoczowie? Mieszkańcy są na NIE!

    W dniu wczorajszym, nowo wybudowana i oddana do użytku świetlica w Skoczowie po raz pierwszy była miejscem zebrania. Spotkali się mieszkańcy miejscowości ,przedstawiciel spółki rolnej gospodarującej w Skoczowie oraz doradcy i dostawcy nowoczesnych technologii produkcji drobiarskiej. Temat zebrania ,o które zabiegali mieszkańcy to planowana przez spółkę adaptacja istniejących obiektów inwentarskich na kurniki i związane z tym uciążliwości. Inwestor zakłada chów łącznie 60 tysięcy brojlerów.

    Obecny na zebraniu wójt Grzegorz Starczyk przedstawił ścieżkę postepowania administracyjnego dla wymienionego wyżej przedsięwzięcia. Poinformował, że aktualnie to postepowanie jest zawieszone do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko. Raport będzie opiniowany przez SANEPID , Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej i Marszałka Województwa.

    Zaproszeni przez inwestora przedstawiciele branży drobiarskiej odpowiadali na pytania mieszkańców. Głównie dotyczyły one woni towarzyszącej produkcji, przewożenia i składowani obornika, hałasu z paszowników i zwiększonego ruchu ciężkich samochodów zaopatrzenia fermy i odbierających brojlery.

    Ponad godzinne spotkanie nie rozwiało jednoznacznie wątpliwości mieszkańców  w kwestii braku uciążliwości o której zapewniały osoby z branży drobiarskiej. Przeważały głosy niezadowolenia z lokalizacji fermy.