Image

 

 

 

 

 

  • OSP Wrzosowo włączone do KSRG

    Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej włączył do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Polsce 31 nowych jednostek. Na opublikowanej przez Polski Serwis Pożarniczy Remiza.pl liście znajduje się jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Wrzosowa. To wielkie wyróżnienie, które poprzedziło długie przygotowanie. Jednostka musiała spełnić bezwzględne warunki wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy.

    Gratulujemy!

    OSP Wrzosowo będzie drugą jednostką w gminie Dygowo działającą w KSRG. Od lat członkiem systemu jest  OSP Dygowo. Jednocześnie gmina Dygowo będzie drugą gminą w powiecie kołobrzeskim posiadającą dwie jednostki systemowe. Oficjalne wprowadzenie OSP Wrzosowo do systemu będzie miało charakter uroczysty. Termin nie jest jeszcze znany.

  • Zebranie sprawozdawcze za rok 2018 OSP Wrzosowo. Oczekiwanie na włączenie do KSRG

    W remizie Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2018. Przedstawione przez zarząd jednostki sprawozdania z działalności oraz finansowe, poparte pozytywną opinią komisji rewizyjnej spotkały się poparciem członków OSP Wrzosowo zgromadzonych na zebraniu. W wyniku głosowania zarząd otrzymał większością głosów absolutorium ( jeden głos wstrzymujący się). W niedługim czasie OSP Wrzosowo czekają duże zmiany związane z funkcjonowaniem.  Dobiega końca procedura włączania jednostki do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. OSP Wrzosowo musiała spełnić szereg bezwzględnych warunków zakresu wyszkolenia strażaków i wyposażenia jednostki w sprzęt ratowniczy. Wraz z włączeniem jednostki do KSRG zwiększy się obszar działania i ilość wyjazdów. Przykład: funkcjonująca w systemie OSP Dygowo w 2018 roku wyjeżdżała do akcji 89 razy natomiast będąca poza system OSP Wrzosowo 37 razy. Prestiż i wagę odpowiedzialności za utrzymanie gotowości operacyjnej uczestnictwa w KSRG podkreślali obecni zabraniu: sekretarz gminy Dorota Gruchała , przedstawiciel PSP w Kołobrzegu kpt. Krzysztof Azierski oraz radny gminny- były strażak zawodowy Tomasz Krawczyk.