Image

 

 

 

 

 

  • Badania dendrochronologiczne więźby drewnianej kościoła w Kłopotowie

    W kościele pw. św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie trwają badania umożliwiające określenie stanu obiektu do projektu architektoniczno-budowlanego oraz dokumentacji konserwatorskiej , na które parafia we Wrzosowie otrzymała dofinansowanie.  Sprawdzany jest stan murów  oraz więźby konstrukcji dachowej.

    7 września prof. Tomasz Ważny z mgr Anną Elzanowską z Centrum Badań i Konserwacji Dziedzictwa Kulturowego UMK w Toruniu prowadzili badania dendrochronologiczne drewnianej konstrukcji wewnątrz wieży. Pobrane zostały próbki drewna dębowego, które w warunkach laboratoryjnych zostaną poddane szczegółowym analizom. Na podstawie przyrostu rocznego słojów będzie można bardzo dokładnie określić datę ścięcia drewna, a tym samym powstanie obiektu. Badania dają wynik z dokładnością do jednego roku! Ciekawostką jest również to ,że można określić w jakim okresie roku drzewo zostało ścięte. Naturalnie badania pozwalają na identyfikację gatunku i pochodzenie drzewa. oraz jego aktualny stan. Badane drewno to taka biologiczna kapsuła czasu.