Image

 

 

 

 

 

  • Grosz do grosza i … będzie świetlica we Włościborzu

    Wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz podpisał w Gościnie umowy na unijne dofinansowanie (PROW 2014-2020) z pięcioma beneficjentami z powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego.

    Jednym z beneficjentów była gmina Dygowo. Umowę ze strony gminy na dofinansowanie budowy świetlicy i siłowni zewnętrznej we Włościborzu podpisał wójt Grzegorz Starczyk. Wartość dofinansowania to niewielka część planowanej inwestycji, jest to jednak kolejny mały krok do jej powstania. Projekt budowlany jest już wykonany. Planowany termin realizacji to rok 2021.