"Vigilarius silva"

"Vigilarius silva"

„Vigilarius silva” ( łac. strażnik lasu) to kryptonim kolejnej skoordynowanej akcji służb obejmującej  teren powiatu kołobrzeskiego i białogardzkiego. Cel - zwalczanie wszelkich przejawów szkodnictwa leśnego jakim jest  miedzy innymi kłusownictwo, w tym rybackie na Parsęcie i Radwi. Organizatorem było Nadleśnictwo Gościno – Komendant

Posterunku Straży Leśnej w Gościnie. Oprócz Straży Leśnej do akcji włączyły się: Policja Karlino oraz Gościno, placówka Straży Granicznej w Kołobrzegu, Państwowa Straż Łowiecka Koszalin, Straż Miejska w Karlinie, Straż Miejska w Gościnie ,Straż Gminna w Dygowie oraz Społeczna Straż Rybacka z powiatu kołobrzeskiego oraz białogardzkiego. W trakcie dzisiejszych działań zabezpieczono sieci kłusownicze oraz wnyki.


Drukuj