Koniec służby Straży Gminnej w Dygowie

Koniec służby Straży Gminnej w Dygowie

Dzisiaj kończy służbę Straż Gminna w Dygowie. Powołana Uchwałą Rady Gminy Dygowo Nr VII/49/07 z dnia 30 kwietnia  2007 r. działała nieprzerwanie przez dziesięć lat i 3 miesiące. Pierwsi dwaj strażnicy złożyli ślubowanie już 22 czerwca 2007 roku, jednak w pełni straż zaczęła pracę od  września ze względu niezbędne procesy szkoleniowe oraz

wyposażanie jednostki. Trzeciego strażnika zatrudniono w marcu 2009 roku. Pierwszym zadaniem Straży Gminnej w Dygowie było czuwanie na bezpieczeństwem w trakcie  dożynek  powiatowych w Dygowie, które odbyły się  23 września 2007 roku. W latach od 2008 -2016 Straż Gminna realizowała zadania związane z kontrolą fotoradarową.
Przez cały czas istnienia Straż Gminna służyła lokalnej społeczności w sferze utrzymania ładu i porządku publicznego . Formacja wielokrotnie współdziałała z instytucjami i innymi służbami w zakresie zabezpieczania zdarzeń, ochrony mienia ,ratowania życia i zdrowia ludzi , a także zwierząt. Działalność straży poza wypełnianiem ustawowych obowiązków  miała także charakter edukacyjny. Programy kierowane do dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa oraz programy związane opieką nad zwierzętami czy ochrony przyrody były wizytówką Gminy Dygowo. W dniu 15 marca tego roku radni Rady Gminy Dygowo podjęli uchwałę  Nr XXIII/194/17 stanowiącą o rozwiązaniu Straży Gminnej w Dygowie z dniem 31lipca.

Autor zdjęć Marek Kawęcki.
Skopiowanie, przerobienie, dalsze rozpowszechnienie fotografii  bez zgody autora stanowiło będzie naruszenie praw autorskich.


Drukuj