• Rachmistrzowie rozpoczynają wywiady bezpośrednie

  Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

  Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

  Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

  Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

  1. imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,
  2. numer identyfikatora oraz hologram,
  3. nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego, 
  4. podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,
  5. okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

  W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

  • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/,
  • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
  • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

  Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem  standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

  Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pllub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

  Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

 • Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Poznaj rachmistrzów Gminy Dygowo

  1 kwietnia br. rusza ogólnokrajowy spis powszechny. Udział w badaniu jest obowiązkowy dla wszystkich. Odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie można udzielić rachmistrzowi lub dokonać samospisu za pośrednictwem internetu.

  Lista pytań NSP 2021 znajduje się pod adresem:

  https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/

  W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Dygowo,  Grzegorz Starczyk spotkał się osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie spisu na terenie gminy Dygowo. Obecni byli: rachmistrzynie -Aleksandra Lesiak i Marta Minkiewicz, które na chwilę obecną będą przeprowadzać wywiady w formie telefonicznej, Koordynator Gminnego Biura Spisowego , kierowniczka USC -Ewa Kowalczyk , Członek GBS ,Inspektor Urzędu Gminy Dygowo -Monika Kamińska oraz Kierownik Posterunku Policji w Dygowie -asp. Rafał Czechowicz.

  rachmistrzynie-gmina-dygowo-spis-powszechny-gmina-dygowo-

 • Wizyta rachmistrza w gospodarstwach rolnych Gminy Dygowo od 1 października

  1 września ruszył Powszechny Spis Rolny. Organizowany jest raz na 10 lat i jest obowiązkowy. Spisowi podlegają gospodarstwa rolne rolników indywidualnych oraz użytkowane przez osoby prawne. Badanie dostarcza Głównemu Urzędowi Statystycznemu informacji  jak wygląda polska wieś, również  na tle innych krajów, gdyż spis prowadzony jest w całej Unii Europejskiej.

  W Urzędzie Gminy Dygowo utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe , w skład którego wchodzą: Grzegorz Starczyk -  Gminny Komisarz Spisowy, Ewa Kowlczyk – koordynator biura i zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, Dorota Paszkowska – członek Biura.  Zadaniem biura jest przeprowadzenie prac spisowych. Na terenie gminy Dygowo GUS ma w zasobach zaewidencjonowane 216 gospodarstw rolników indywidualnych i 3 gospodarstwa rolne osób prawnych.

  Główna formą udziału w spisie jest samospis przez internet. Jak do tej pory z tej formy na terenie gminy skorzystało 12 rolników indywidualnych i jedna osoba prawna.  Dla tych, którzy nie mają dostępu do internetu,  w urzędzie gminy  dostępny jest punkt do samospisu. Można również zadzwonić na infolinię spisową i odpowiedzieć na wszystkie pytania telefonicznie.

  Dostępna jest jeszcze jedna opcja, wizyta rachmistrza.  Gmina Dygowo ma już taką osobę. To Pani Natalia Lesiak, która będzie zbierała dane w formie bezpośredniego wywiadu podczas wizyty w gospodarstwie. Z tej formy spisu będzie można skorzystać od 1 października.

  W dniu dzisiejszym w urzędzie gminy odbyło spotkanie organizacyjne osób wchodzących w skład Gminnego Biura Spisowego, pani rachmistrz i kierownika posterunku policji w Dygowie.

  urzad-gminy-dygowo

  Na zdjęciu od lewej: wójt Grzegorz Starczyk, kierownik posterunku Damian Sielicki ,Ewa Kowalczyk, Dorota Paszkowska i rachmistrz Natalia Lesiak.

 • Zostań rachmistrzem Narodowego Spisu Powszechnego 2021

  Wójt Gminy Dygowo - Gminny Komisarz Spisowy w Dygowie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego 2021. Będzie on przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

  Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów

  Formularz zgłoszeniowy na rachmistrza