• Inwestycje Gminy Dygowo w oku kamery

  22 101 600,00 wynosi wartość aktualnie realizowanych inwestycji na terenie gminy Dygowo. Kwota ta nie uwzględnia budowy  dzielnicy przemysłowo-handlowej w Czerninie i realizowanej przez Dygowski Samorządowy Park Inwestycyjny INVEST-PARK Sp. z o.o..  28 czerwca w ramach programu Wójta Gminy Dygowo Sprawy Zwykłe i Niezwykłe ( odc. 20) wykonany został objazd z kamerą  inwestycji w Dygowie, Gąskowie, Piotrowicach i Stojkowie.

  Budowa remizy OSP w Dygowie za kwotę 7.500.000,00 zł. Budowa publicznego terenu sportu i rekreacji tzw. Plac pokoleń za kwotę 2 800 000,00 zł (dofinansowanie obu zadań Polski Ład 7 830 000,00 zł).

  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Zielonej, Brzozowej, Dębowej i Lipowej za kwotę 2 039 340,00 zł. Budowa  sieci wodociągowej i sanitarnej w ulicy Kwiatowej, Malinowej i  Lawendowej za kwotę 3 094 384,00 zł (dofinansowanie obu zadań  Polski Ład 4 465 000 zł oraz dofinansowanie ze spółki MWIK K-g w kwocie 498 619,00 zł).

  Budowa drogi gminnej osiedlowej w Gąskowie za kwotę 1 678 930,00 zł (dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %).

  Budowa ścieżki rowerowej Dygowo – Ustronie Morskie za kwotę 4 240 000,00 zł (dofinansowanie z ZIT 2 438 367,81 zł).

  Budowa remizy OSP w Piotrowicach za kwotę 748 946,00 zł ( dofinansowanie Polski Ład 733 967,08 zł).

 • Jak być eko? Kampania edukacyjna Gminy Dygowo

  Gmina Dygowo prowadzi akcję edukacyjną promującą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cóż to takiego?  Najkrócej mówiąc to ponowne użycie, naprawa, odnawianie i recykling posiadanych już dóbr tak długo, jak to możliwe. Oznacza to ograniczanie wszelkich odpadów do minimum i wydłużanie życia posiadanych rzeczy. Bardzo ważnym elementem takiej gospodarki jest segregacja odpadów w przydomowych pojemnikach. Pięć frakcji odpadów dzielimy do kolorowych koszy, niby wszystko proste a jednak wiele razy pojawiają się wątpliwości, który odpad gdzie wrzucić.

  Teraz nie będzie już wątpliwości. Gmina Dygowo rozprowadza wśród mieszkańców gminy dwie broszury, które przybliżają model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w czytelny sposób rozwiewają wszelkie wątpliwości co do segregacji odpadów domowych. Jedna z broszur posiada obszerny indeks odpadów z oznaczeniem koloru pojemnika do którego należy go wrzucić. Druga broszura to mini książka kucharska, której przepisy na podstawowe potrawy zawierają jednocześnie wskazówki segregacji odpadów kuchennych.

  Więcej o kampanii edukacyjnej Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk.

  Projekt pn. Gospodarka w obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Jak segregujemy odpady? Firma odbierająca odpady sygnalizuje nieprawidłowości

  Drodzy mieszkańcy Gminy Dygowo!

  Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Dość często otrzymujemy informacje od firmy odbierającej odpady  o nieprawidłowościach w ich gromadzeniu. Może mieć to dla Gminy, czyli dla nas wszystkich negatywny skutek w postaci nie wywiązania się z obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, co niesie za sobą konsekwencje w postaci wysokich kar.  Dlatego każdorazowy przypadek braku segregacji odpadów będzie skutkował podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z § 1 ust. 2 UCHWAŁY Nr XXXVI/303/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w którym zapisano:  „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 68,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”

   

 • Jeden oferent ,wyższe stawki jednostkowe w przetargu na odbiór odpadów komunalnych

  Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dygowo”. W dniu dzisiejszym odbyło się otwarcie ofert złożonych w przetargu nieograniczonym.

  W postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta, Miejskiego Zakładu Zieleni, Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Ceny jednostkowe za odbiór i transport tony odpadów są wyższe w porównaniu do roku poprzedniego. Trwa weryfikacja złożonej oferty.

 • Jedna ,niepełna oferta na odbiór odpadów z terenu gminy Dygowo w 2020 roku

  Końcówka roku to czas na wybór operatora odbierającego odpady komunalne z terenu gminy w 2020 roku. Gmina Dygowo ogłosiła przetarg na to zadanie. Wpłynęła tylko jedna oferta z Miejskiego Zakładu Zieleni Dróg i Ochrony Środowiska w Kołobrzegu. Oferent złożył ofertę na trzy z czterech zadań częściowych wyłączając zadanie częściowe nr 1 obejmujące odbiór odpadów z PSZOK-u. Gmina przeprowadzi kolejne postępowanie przetargowe tylko w tym zakresie.

  Kwota oferty Zieleni Miejskiej z Kołobrzegu na trzy zadania częściowe mieści się w kwocie zabezpieczonej przez gminę t.j. 1.020.000,00 złotych.  Jednakże jak będzie wyglądał łączny przewidywany koszt odbioru odpadów w 2020 roku przekonamy się po przetargu na pozostały zakres. Tu warto przypomnieć ,że wartości do podawane w przetargu przez oferenta są wyliczone na postawie danych ze specyfikacji obejmujących ilości wszystkich frakcji odebranych w 2018 roku. Ostateczna kwota za odbiór odpadów w 2020 roku będzie kształtowana na podstawie rzeczywistych ilości odebranych przez operatora po stawkach jednostkowych , które również wyszczególnione są w ofercie.

  Mówiąc o stawkach jednostkowych trzeba zwrócić uwagę na dwie frakcje. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pozostałe po segregacji oferent wycenił jednostkowo o 55 procent więcej niż w poprzednim roku  a odpady ulegające biodegradacji (bioodpady) aż o 118 procent więcej!

  Nie jest to dobra prognoza na przyszłość w kwestii opłat za odpady.

 • Jednostki OSP Gminy Dygowo otrzymały wyposażenie ochronne

  Wójt i Rada Gminy Dygowo ufundowali jednostkom gminnym Ochotniczej Staży Pożarnej środki ochrony osobistej – maseczki, przyłbice, kombinezony jednorazowe i okulary. Wójt Grzegorz Starczyk i przewodniczący rady Jerzy Leszczyński wręczyli w dniu dzisiejszym przedstawicielom OSP w Czerninie, Dygowie , Piotrowicach, Stojkowie i Wrzosowie wyposażenie ochronne. Wójt i przewodniczący ,złożyli również strażakom- ochotnikom życzenia w związku z obchodzonym 4 maja Dniem Strażaka.

 • Julio, witamy w gminie Dygowo!

  7 stycznia ,o godzinie 17.50 przyszła na świat w kołobrzeskim szpitalu Julia – pierwszy noworodek z gminy Dygowo w 2024 roku. Nowa mieszkanka gminy mierzyła 55 cm , ważyła 4,050 kg i otrzymała komplet punków w skali Apgar. Szczęśliwi rodzice Katarzyna i Mateusz Figura przyjęli zaproszenie Wójta Gminy Dygowo i odwiedzili Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie. Wójt Grzegorz Starczyk i kierowniczka USC  Ewa Kowalczyk przywitali Pierwszą Mieszkankę z należnymi honorami. Wójt złożył rodzicom  gratulacje i wręczył kwiaty oraz drobny upominek dla noworodka.

  Malutkiej Julce , jej rodzicom oraz braciom Antoniemu (3 latka) i Alanowi ( 6 lat)  życzymy zdrowia, jak najwięcej uśmiechu  i radosnych dni.

 • Kadry pierwszego dnia wiosny astronomicznej

  W dniu dzisiejszy m od godziny 4.49 rozpoczęła się astronomiczna wiosna. W dobie zagrożenia koronawirusem SARS-Cov-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 wielu z nas zastanawia się czy wraz z nadejściem cieplejszych dni zmniejszy się to zagrożenie. Głos znawców nie napawa optymizmem , ale  pewne jest to że wiosna niesie ze sobą nadzieję na lepsze jutro. Poniżej kilka fotek wykonanych pierwszego dnia wiosny na terenie gminy Dygowo.

 • Kalendarz dyżurów urzędnika wyborczego

  DYŻURY URZĘDNIKA WYBORCZEGO

  w Urzędzie Gminy Dygowo ul. Kolejowa  1 pok. 7

  tel. 94 358 41 94 - 95(w godz. urzędowania) lub 692 378 433

  piątek (12.04) - od 1330 do 1500

  poniedziałek (15.04) - od 1330 do 1500

  środa (17.04) - od 1330 do 1500

  piątek (19.04) - od 800 do 1000

  środa (24.04) - od 1330 do 1500

  piątek (26.04) - od 800 do 1100

   

  Więcej informacji o wyborach do eurparlamentu.

 • Kiermasz świąteczny i Mikołajki w Dygowie (wideo i foto)

  W Dygowie na Placu Wolności Gmina Dygowo zorganizowała kiermasz świąteczny i zabawę mikołajkową. W tym roku było wystawionych aż dziesięć stoisk z wyrobami świątecznymi i gorącymi przekąskami. Zabawę prowadził interaktywny Mikołaj, który na zakończenie rozdał najmłodszym paczki ze słodyczami. Kulminacyjnym punktem zabawy było odpalenie świątecznej iluminacji. Wspólne odliczanie tradycyjnie zainicjował wójt Grzegorz Starczyk. W tym roku wójt wystąpił również w nietypowej roli – świątecznego reportera. Na końcu wspomnę o pogodzie, która poskąpiła świątecznego klimatu dając nieprzerwane opady deszczu. Nie wpłynęło to jednak znacząco na atmosferę tego wydarzenia, bo co by nie mówił ,idą święta!

  Gmina Dygowo składa serdeczne podziękowania za wsparcie sponsorom:

  Zakład Ogólnobudowlany Eurobud Katarzyna Pieniądz, Gąskowo

  Zakład Usług Drogowo- Mostowo- Transportowych Jan Kruszewski,  Redlino

  Usługi WOD-KAN Kazimierz Herdzik , Siemyśl

  PRACOWNIA GEODEZYJNA Bartosz Koczara ,Kołobrzeg

  Koło Łowieckie „ŚWIT”, Kołobrzeg

  AG DEKOR G. Augustyniak sp.j.  , Dygowo

 • Kilometry ścieżek rowerowych w gminie Dygowo i Ustronie Morskie

  28 kwietnia 2023 roku podpisano w Urzędzie Gminy Ustronie Morskie umowę na budowę ścieżki rowerowej na terenie gminy Dygowo  i Ustronie Morskie. Długość odcinka na terenie gm. Dygowo 3,1 km, na terenie gminy Ustronie Morskie 1,9 km. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)  z programu  RPO 2014-2020. Liderem projektu jest gmina Ustronie Morskie , a partnerem gmina Dygowo. Wykonawcą inwestycji jest firma DOMAR Kazimierz Domaracki . Ścieżka będzie wykonana nawierzchnią z betonu asfaltowego. Szerokość ścieżki od 2 m do 3m. Termin wykonania do 30 września 2023. Więcej informacji przedstawił wójt Gminy Dygowo, Grzegorz Starczyk.

 • Kolejne odcinki dróg gminnych z płyt betonowych

  Na odcinkach dróg gminnych w Dygowie na ulicy Ogrodowej i w Pyszce ułożone zostały płyty betonowe. To już kolejne miejsca na mapie dróg w zarządzie gminy Dygowo, gdzie mieszkańcy korzystają z tych nawierzchni.

  Pierwsze nawierzchnie z płyt betonowych pojawiły się w gminie Dygowo w maju 2018 roku. Ułożone zostały wówczas odcinki na ulicy Bukowej ,Miodowej i Słonecznej  w Dygowie  i Łykowie. W tym roku oddano do użytku odcinki w Jazach i Wrzosowie. Natomiast największa inwestycja związana z przebudową drogi gminnej gruntowej na nawierzchnię z płyt betonowych będzie na odcinku Czernin-Bardy (990m). Gmina Dygowo otrzymała na to zadanie dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

  Poniżej materiał z 2018 roku ukazujący budowę pierwszego odcinka z płyt betonowych na ulicy Miodowej w Dygowie.

 • Kolejny rekord finału WOŚP w Czerninie !

  27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Dygowo odbył się w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie. Środki zebrane w czasie tegorocznego finału przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Po raz siódmy ,wolontariusze – uczniowie, nauczyciele i

 • Komisja konkursowa oceniała bombki świąteczne

  25 listopada w świetlicy wiejskiej w Dygowie pracowała komisja oceniająca prace konkursu pn. „Najładniejsza bombka choinkowa”. W konkursie wzięło udział 5 grup przedszkolnych z Dygowa i Wrzosowa oraz 9 klas trzecich  ze szkół podstawowych w Dygowie, Wrzosowie i Czerninie. Komisja wyłoniła zwycięzców, ale ogłoszenie wyników nastąpi 12 grudnia w trakcie Kiermaszu Świąteczno  – Mikołajkowego w Dygowie.

  Konkurs realizowany  był w ramach projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką” organizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie we współpracy z Urzędem Gminy Dygowo. 

  Celem głównym projektu socjalnego „Mikołajki z profilaktyką”  było budowanie właściwych relacji między dziećmi oraz integracja, które z uwagi na nauczanie zdalne zostały zachwiane. Poprzez ogłoszenie konkursu na „Najładniejszą bombkę choinkową” zrealizowano poszczególne  cele:

  1. Budowanie prawidłowych relacji w grupie,

  2. Integracja,

  3. Rozwijanie umiejętności plastycznych, technicznych,

  4. Kształtowanie prawidłowej współpracy,

  5. Naukę zdrowej rywalizacji,

  6. Świadomość wsparcia ze strony innych, życzliwość, pomoc, zrozumienie w tych trudnych dla nas wszystkich czasach.

  Projekt socjalny skierowany był do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych  kl. I-III z terenu gminy Dygowo. Uczestnictwo w konkursie było dobrowolne i nieodpłatne.

 • Komunikat Gminy Dygowo. Obowiązuje ustawowy zakaz palenia odpadów

  Mieszkańcy Gminy Dygowo,

  W związku z trwającym okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom,

  iż obowiązuje ustawowy BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓWw piecach domowych oraz na terenie nieruchomości.

  W związku z tym informujemy, że zgodnie z art. 155 i art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.) spalanie śmieci w piecach i kotłowniach domowych oraz na wolnym powietrzu jest zabronione i karalne. Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2020 poz. 797 ze zm.) art. 191 – Kto, wbrew przepisowi art.155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny. Za spalanie odpadów grozi mandat w wysokości do 500 zł lub grzywna do 5 tys. zł, gdy sprawa trafi do sądu.

  Do kontroli w zakresie, czym mieszkańcy palą w piecach domowych uprawnieni są pracownicy Urzędu Gminy Dygowo na mocy art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska. Osoby kontrolowane mają obowiązek wpuścić pracowników urzędu do domu.

  W przypadku odmowy, do uczestnictwa w kontroli zostanie wezwana policja. A osobie, która utrudnia pracownikowi przeprowadzenie kontroli w zakresie ochrony środowiska, zgodnie

  z art. 225 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny grozi kara pozbawienia wolności do lat trzech.

  Spalanie odpadów powoduje wydobywanie się zanieczyszczających środowisko substancji, które są również groźne dla naszego zdrowia oraz mogą przyczynić się do poważnych zachorowań.

  Substancje szkodliwe wytwarzane podczas spalania odpadów to m. in.:

  •             tlenki azotu – podrażniają i uszkadzają płuca,

  •             tlenek węgla – wiąże czerwone ciałka krwi, utrudnia transport tlenu w organizmie,

  •             dwutlenek siarki – powoduje trudności w oddychaniu,

  •             chlorowodór – tworzy z parą wodną kwas solny (silnie żrący),

  •             cyjanowodór – tworzy z parą wodną kwas pruski – blokuje nieodwracalnie oddychanie tkankowe,

  •             dioksyny i furany – powodują nowotwory wątroby i płuc, uszkadzają płody i strukturę kodu genetycznego oraz mają działanie alergiczne.

  Od jakości powietrza, którym oddychamy zależy nasze zdrowie i życie. Nie pozwólmy więc, by ktoś zatruwał środowisko, w którym żyjemy. Nie trujmy się sami! Spalanie odpadów powoduje niedrożność przewodu kominowego i wówczas dwutlenek węgla cofa się. W taki sposób możemy się zatruć, może zapalić się komin i cała instalacja.

  W piecach nie wolno palić:

  •             wszelkich przedmiotów z tworzyw sztucznych, butelek, pojemników, toreb foliowych,

  •             zużytych opon i innych odpadów z gumy,

  •             odzieży, obuwia,

  •             elementów drewnianych pokrytych lakierem lub impregnowanych,

  •             sztucznej skóry,

  •             opakowań po farbach, lakierach,

  •             opakowań po rozpuszczalnikach czy środkach ochrony roślin,

  •             papieru bielonego związkami chloru z nadrukiem farb kolorowych

 • Koniec rundy jesiennej. Wrzos Wrzosowo wiceliderem!

  Wrzos Wrzosowo w rundzie jesiennej sezonu piłkarskiego 2019/2020 A-klasy sprawił ogromną niespodziankę postawą sportową i wynikami.  Przed rozpoczęciem rozgrywek pod znakiem zapytania stało wiele aspektów organizacyjnych drużyny. Społeczność Wrzosowa z niepokojem czekała na pozytywne rozwiązania, które na szczęście nastąpiły.  Zmiana zarządu i nowy trener – Zbigniew Grzebieniak jak widać po wynikach ,odrodziły zespół z Wrzosa.

  Wrzos Wrzosowo zajął drugie miejsce na zakończenie rundy jesiennej. W ostatnim meczu ,na własnym boisku Wrzos pokonał Resko Karcino 5-1. Do lidera – Radwi Białogórzyno brakuje tylko trzech punktów. W bezpośrednim pojedynku lepszy był Wrzos, który w przedostatniej kolejce wygrał 1-4.

  W materiale wideo prezes Franciszek Mróz, zawodnik i członek zarządu Łukasz Tyrakowski oraz trener Zbigniew Grzebieniak podsumowali rundę jesienną. Zapraszam.

 • Konkurs „Moja czysta okolica”. Oceniono 134 prace , wręczono nagrody i wyróżnienia

  Konkurs pn. „Moja czysta okolica” zorganizowany dla uczniów klas I - VIII ze szkół podstawowych gmin:  Dygowo, Siemyśl i Ustronie Morskie został rozstrzygnięty. Jury oceniło aż 134 prace uczniów. Ze szkół gminy Dygowo wpłyneło 77 prac spośród których nagrodzono i wyróżniono 38. Oceniano samodzielność wykonania prac, zgodność pracy z tematem konkursu, walory artystyczne i kreatywność. 

  W dniu dzisiejszym na świetlicy w Dygowie wójtowie: Grzegorz Starczyk,  Bernadeta Borkowska  i Marek Dołkowski wręczyli uczniom nagrody i wyróżnienia.

  Konkurs zorganizowano w ramach kampanii edukacyjnej Gminy Dygowo pn. „ Gospodarka o obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu” ,dofinansowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Konkurs fotograficzny. Do wygrania bilety na koncert ROXIE

  Urząd Gminy w Dygowie ogłasza konkurs fotograficzny  „ Najciekawsze miejsca w Gminie Dygowo”

  W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież  mieszkająca na terenie Gminy Dygowo i uczęszczająca do szkoły podstawowej lub średniej.

  Konkurs trwa tylko do 7 lipca 2021 r.

  Fotografie należy przesłać elektronicznie lub dostarczyć osobiście do  Urzędu  Gminy Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

  Do wygrania bilety na koncert Roksany Węgiel w Parku Rozrywki „Pomerania” 10.07.2021 r.

  Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania

 • Konkurs historyczny „Stąd jesteśmy. Historie rodzinne”

  Gmina Dygowo i Stowarzyszenie Pamięć i Tożsamość Gminy Dygowo organizują konkurs historyczny pn. „Stąd jesteśmy. Historie rodzinne”. Konkurs kierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz osób dorosłych mieszkających obecnie lub w latach minionych na terenie gminy Dygowo. Głównym celem konkursu jest zebranie wspomnień i przekazów rodzinnych , które wzbogacą wiedzę historyczną na temat pierwszych osadników  ,którzy po II wojnie światowej przybyli na ziemię dygowską. Najciekawiej przedstawione historie rodzinne zgłoszone do konkursu,  zapisane tekstem , przedstawione w formie audiowizualnej lub prezentacji komputerowej poza nagrodą konkursową mają możliwość prezentacji podczas obchodów Dnia Pierwszych Osadników Ziemi Dygowskiej. Zapraszamy do udziału!

  W załączeniu artykułu dostępny jest regulamin konkursu wraz załącznikami oraz materiał wideo przybliżający historię osadników II wojny światowej na Ziemiach Zachodnich i Północnych.

  Regulamin

  Załącznik 1

  Załącznik 2 i 3

 • Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie rozstrzygnięty

  W dniu dzisiejszym rozstrzygnięto konkurs na kandydata do stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Dygowie. Komisję , która wyłoniła kandydata powołał organ prowadzący szkołę - Wójt Gminy Dygowo. Komisja konkursowa składała się 12 osób: po trzech przedstawicieli Gminy Dygowo i Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie; po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rodziców oraz po jednym przedstawicielu związków zawodowych. Przewodniczącą komisji była Sylwia Zaremba.

  Do konkursu zgłosiła się jedna kandydatka – Magdalena Skonieczka, która jest aktualnie dyrektorem szkoły w Dygowie. Pełni tę funkcję od 2012 roku.

  Konkurs składał się z trzech etapów. W pierwszym komisja sprawdziła ofertę pod względem formalnym. W drugim etapie kandydatka na stanowisko dyrektora przedstawiła koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły. Dokument ten oraz rozmowa z kandydatką miała kluczowe znaczenie w jej ocenie merytorycznej. W trzecim etapie członkowie komisji w głosowaniu tajnym wybrali Magdalenę Skonieczka - kandydatkę na stanowisko dyrektora szkoły pięcioletniej kadencji począwszy od 1 września 2019 do 31 sierpnia 2024 roku.

  Na podstawie dokumentacji postępowania konkursowego Wójt Gminy Dygowo właściwym zarządzeniem powierzy wyłonionej kandydatce stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie.