• Gmina Dygowo otrzymała tabletki z jodkiem potasu. Wyznaczono punkty dystrybucji w gminie

  Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trwa dystrybucja tabletek z jodkiem potasu. W przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym będą one wydawane mieszkańcom w dziesięciu rozmieszczonych na terenie gminy Dygowo punktach.

  Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że obecnie takiego zagrożenia nie ma, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych. A dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

  Profilaktyka jodowa

  Przyjęcie dystrybuowanej przez rząd tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując tym samym wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu oraz zapobiega jego gromadzeniu się. Tabletkę taką należy przyjąć niezwłocznie (w ciągu 2 godzin) od komunikatu właściwych służb. W przypadku późniejszego przyjęcia działanie tabletek nadal pozostaje korzystne w ciągu do 8 godzin od wystąpienia skażenia.

  Dawkowanie jest uzależnione od wieku osoby przyjmującej:

  • dorośli do 60 r.ż. i dzieci powyżej 12 r.ż. 2 tabletki (co odpowiada 100 mg jodu)

  • dzieci od 3 do 12 r.ż. 1 tabletka (50 mg jodu)

  • dzieci od 1 miesiąca życia do 3 r.ż. 1/2 tabletki (25 mg jodu)

  • noworodki 1/4 tabletki (12,5 mg jodu)

  • kobiety w ciąży i karmiące piersią 2 tabletki (100 mg jodu).

  Tak jak w przypadku innych leków, także w przypadku tabletek ze stabilnym jodem, jeśli występują jakiekolwiek obawy, choroby przewlekłe lub jeśli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do możliwości przyjęcia leku, należy skonsultować się z lekarzem.

  Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.