• Nowe siłownie plenerowe w gminie Dygowo

    Na placach zabaw w Bardach i Miechęcinie zainstalowano sprzęt do ćwiczeń fitness na świeżym. Projekt zrealizowano w ramach dotacji  ze środków Województwa Zachodniopomorskiego w ramach konkursu „Granty sołeckie 2022”. Gmina Dygowo otrzymała  po  15.000 zł na realizację projektu pn. „Stworzenie miejsca sportu i edukacji ekologicznej” w miejscowości Bardy oraz Miechęcino.