• Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu świętował 50-lecie działalności

    W Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych gości byli senator Anna Sztark, poseł Marek Hok, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ( organ prowadzący) ze wicestarostą Jackiem Kuś na czele, przedstawiciele Rady Powiatu Kołobrzeg, Urzędu Miasta Kołobrzeg z prezydent Anną Mieczkowską, Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu i dyrektorzy szkół z Kołobrzegu, Dygowa i Wrzosowa.

    Dyrektorka DPS we Włościborzu Małgorzata Rzepka –Klincewicz przywitała gości , mieszkańców i pracowników.  W sposób szczególny powitała emerytowanych pracowników. „To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość”.

    Zwracając się do mieszkańców Domu, dyrektorka akcentowała: „To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. To Wy drodzy mieszkańcy uwrażliwiacie ,uszlachetniacie i wzbogacacie naszą osobowość”.

    W słowach kierowanych do pracowników placówki podkreśliła ich oddanie trudnej służbie na rzecz mieszkańców oraz profesjonalizm. Dzięki całemu personelowi w domu panuje atmosfera bezpieczeństwa ,zaufania i życzliwości. Każda osoba znajduje szacunek i akceptację.

    Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu pełni ważną i szczytną rolę w systemie opieki na seniorami. Placówka dysponuje 110 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Aktualnie  przebywa tam 63 mężczyzn i 42 kobiety. Najstarszy mieszkaniec ma 96 lat a najmłodszy 42. Najdłużej przebywającą w placówce osobą jest pani, która zamieszkała tan 21 lat temu.