• Komisja konkursowa wybrała nowego dyrektora szkoły w Dygowie

    29 maja rozstrzygnięto konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dygowie. Komisja, składająca się z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rady rodziców i organizacji związkowych, oceniała dwie oferty złożone przez Marcina Górniaka i Tomasza Rusieckiego. Obaj kandydaci spełnili wszystkie wymogi formalne. Po przedstawieniu koncepcji funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Dygowie, komisja konkursowa w głosowaniu tajnym wybrała Tomasza Rusieckiego, którego rekomendowała Wójtowi Gminy Dygowo na nowego dyrektora szkoły. Wójt Grzegorz Starczyk przyjął rekomendację.