• Ciężki sprzęt drogowy na Diamentowej w Dygowie. Kiedy remont drogi?

  W dniu dzisiejszym po raz kolejny wyrównano nawierzchnię szutrową gminnej ulicy Diamentowej. Równiarka drogowa równała i profilowała nawierzchnię a ośmiotonowy wał drogowy ją ustabilizował. Wygląda dobrze, ale wiadomo ,że po deszczach nierówności i dziury wrócą. Mieszkańcy Diamentowej liczą na remont z prawdziwego zdarzenia. Kiedy to nastąpi? W perspektywie najbliższych tygodni Gmina Dygowo złoży kolejny wniosek do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie o dofinansowanie remontu ulicy. Rząd przeznaczy w tym roku 174 miliony złotych na budowę i remont dróg gminnych i powiatowych w województwie zachodniopomorskim. W praktyce środki są, tylko pozostaje problem czy wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Ostatni złożony we wrześniu 2018 roku nie zakwalifikował się do dofinasowania. Wartość kosztorysowa remontu ulicy to prawie dwa miliony złotych. Biorąc pod uwagę kwotę oraz fakt innych potrzeb inwestycyjnych na terenie gminy można powiedzieć teraz albo nigdy.

 • Gmina Dygowo przebudowała drogę w Jazach i Wrzosowie

  Na dwóch drogach gminnych  gruntowych ,w Jazach (306 m) i Wrzosowie (264 m), w ramach przebudowy, ułożone zostały  płyty żelbetowe.

 • Gmina Dygowo rozpoczyna budowę świetlicy i remont drogi w Miechęcinie

  Wójt Gminy Dygowo podpisał z wykonawcami umowy na realizację dwóch inwestycji w miejscowości Miechęcino. 15 grudnia 2023 roku podpisano umowę na realizację remontu drogi gminnej nr 887626Z z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym EKO-TRANS. Wartość inwestycji to kwota 275.244,70 zł brutto, a termin wykonania 90 dni od podpisania umowy tj. do 14 marca 2024 roku. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości  50 procent całości inwestycji.

   19 grudnia 2023 roku podpisana została umowa na budowę świetlicy wiejskiej w Miechęcinie. Wykonawcą zadania jest firma MEDIA TECHNIK z Kołobrzegu. Termin wykonania inwestycji to 14 września 2024 roku (270 dni od dnia podpisania umowy). Wartość inwestycji to kwota 1.432.732,50 zł brutto. Jest to ostatnia świetlica z zaplanowanych do budowy w gminie Dygowo. Inwestycja dofinansowana jest  w całości ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Obszarów wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”,   oraz z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Gmina Dygowo ponosi tylko koszty zwiazane z nadzorem inwestycji.

   

 • Gmina Dygowo zleciła naprawy dróg gminnych (wykaz)

  W związku z licznymi interwencjami mieszkańców w kwestii złego stanu dróg, Urząd Gminy Dygowo informuje, że zostały zlecone naprawy dróg wg. załączonego poniżej wykazu. Jednakże zwracamy Państwa uwagę na fakt, iż warunki pogodowe (opady deszczu, woda zalegająca na drogach) nie pozwalają chwilowo na prowadzenie prac. Wykonawca czeka na poprawę pogody. Z dróg musi zejść woda zalegająca w kałużach. Naprawa dróg w warunkach takich jak teraz, spowoduje, że rezultat nie utrzyma się nawet przez okres tygodnia, kruszywo nie zagęści się, powodując większe błoto.

  Drogi stopniowo utwardzamy kruszywem, ale zimowe warunki atmosferyczne  śnieg, deszcz, mróz i brak stabilnej podbudowy są  powodem tak drastycznej dewastacji dróg.  

  Naprawa zlecona teraz ma pomóc doraźnie  i będzie polegała na uzupełnieniu miejscowym ubytków. Wiosną, tak jak w latach ubiegłych, zostanie zlecona gruntowna naprawa przy użyciu równiarki ,walca drogowego oraz znacznie większej ilości kruszywa.

 • Gminna inwestycja drogowa w Gąskowie zakończona i oddana do użytkowania

  Mieszkańcy osiedla domów wielorodzinnych w Gąskowie wraz z wójtem Gminy Dygowo, przewodniczącym Rady Gminy Dygowo, radnymi i sołtyską przecięli symboliczną wstęgę , która otworzyła oficjalnie wyremontowaną drogę gminną.

  Zakres budowy obejmował  wykonanie ponad 200 metrów drogi wraz ze zjazdami i odnogami. Nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc parkingowych oraz utwardzeń miejsc pod śmietniki wykonano z kostki betonowej. W ramach prac instalacyjnych wykonano  oświetlenie drogowe, kanały technologiczne pod kable oraz kanalizację deszczową.

  Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 696 519,00 złotych , a dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 848 259,00 złotych.

  Zobacz także:

  Kolejna inwestycja w gminie Dygowo- budowa drogi gminnej w Gąskowie - Gminadygowo.pl - portal mieszkańców gminy Dygowo

 • Kolejna inwestycja w gminie Dygowo- budowa drogi gminnej w Gąskowie

  29 maja w urzędzie gminy w Dygowie wójt Grzegorz Starczyk podpisał z wykonawcą umowę na budowę drogi gminnej na osiedlu domów wielorodzinnych w Gąskowie. Wykonawcą robót jest Firma  Usługowo- Handlowa SMAD-KOP Dariusz Szczygieł z Ząbrowa w powiecie świdwińskim. Wartość umowy to kwota 1.678.930,00 zł. Termin wykonania inwestycji to100 dni od daty podpisania umowy (do 06 września 2023 roku).

  Przy podpisaniu umowy obecny był radny Gminy Dygowo Jarosław Grzela.

  Gmina Dygowo podpisała również umowę na dofinansowanie środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 50 %.

  Zakres budowy obejmuje nawierzchnię drogi o długości 223,8 m wraz ze zjazdami i odnogami. Nawierzchnia drogi, chodnika i miejsc parkingowych oraz utwardzeń– miejsc pod śmietniki zostanie wykonana z kostki betonowej. Początek budowy drogi znajduje się przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3328Z, koniec usytuowany jest za blokami mieszkalnymi. Na końcu budowanej drogi zostanie wykonany plac do zawracania pojazdów o wymiarach 12,5 x 12,5 m. Od początku drogi, przy nawierzchni drogi wykonany zostanie chodnik jednostronny. Wzdłuż budynków wielorodzinnych po lewej stronie drogi zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadłym do drogi o wymiarach 2,5x5m (10+7+7 razem 24 miejsc) plus 3 miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Przy drodze powstaną zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach prac instalacyjnych powstanie oświetlenie drogowe, kanał technologiczny- kablowy oraz kanalizacja deszczowa służąca odwodnieniu drogi.

  Istniejąca nawierzchnia drogi z płyt drogowych zostanie rozebrana- materiały z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania powinny zostać przewiezione do bazy w Dygowie – w miejsce wskazane przez Inwestora.

   

 • Milion złotych dofinansowania na dwie inwestycje w gminie Dygowo

  Anna Bańkowska – Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego przywiozła do Dygowa kolejne umowy na dofinansowanie inwestycji gminnych. Tym razem będą to: świetlica wiejska w Miechęcinie i przebudowa I etapu drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy.

  Uzyskane dofinansowanie w kwocie 500 tysięcy złotych na budowę świetlicy w Miechęcinie pochodzi z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Szacunkowa (kosztorysowa)  wartość inwestycji to 1.000.000 zł.

  Natomiast inwestycja związana z przebudową drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych na odcinku Czernin-Bardy o długości 990m , uzyska dofinansowanie w kwocie 599.960,62 zł (53,85%) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Szacunkowa (kosztorysowa) wartość inwestycji 1.114.093 zł.

  W dniu dzisiejszym wójt Gmin Dygowo Grzegorz Starczyk i Anna Bańkowska podpisali umowy na wymienione inwestycje.

  Anna Bańkowska – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego i Grzegorz Starczyk - Wójt Gminy Dygowo podpisują umowy.

  Teren w Miechęcinie gdzie planowana jest budowa świetlicy wiejskiej.

  Droga gminna utwardzona do przebudowy w etapie I od strony Czernina na odcinku 990 metrów w kierunku Bard.

   

 • Od 3 sierpnia będą utrudnienia w ruchu kołowym na Diamentowej w Dygowie

  Gmina Dygowo informuje, że w wykonawca zadania, firma TAUBER,  w najbliższym czasie przystąpi do wykonywania nawierzchni betonowej jezdni.

  Planowany termin rozpoczęcia prac od 3 sierpnia 2020 roku. Nawierzchnia będzie wykonywana na kolejnych odcinkach:

  1) od 3 sierpnia 2020 roku – odcinek od budynku Nr 45 do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 163;

  2) od 24 sierpnia 2020 roku – odcinek od budynku Nr 41 do budynku Nr 37 oraz odcinek nawierzchni na wysokości budynku Nr 51;

  3) od 7 września 2020 roku – odcinek od budynku Nr 18 do skrzyżowania z ulicą Barcińską.

  W związku z powyższym nie będzie możliwy przejazd pojazdami samochodowymi w w/w terminach na poszczególnych zamkniętych odcinkach drogi.

  Przywrócenie ruchu pojazdów  na powyższych odcinkach będzie możliwe po oddaniu nawierzchni do użytkowania.

  ulica-diamentowa-dygowo

  ulica-diamentowa-dygowo

 • Przebudowa drogi gminnej na osiedlu mieszkaniowym we Wrzosowie - II etap

  W drugiej połowie 2018 roku na zlecenie Gminy Dygowo wykonana została przebudowa drogi gminnej na osiedlu we Wrzosowie (zobacz: art.1  i  art.2). 13 października 2023 roku wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk podpisał z wykonawcą umowę na drugi etap inwestycji na osiedlu we Wrzosowie. Wykonawcą zadania jest Zakład Robót Inżynieryjnych i Wodno- Melioracyjnych Andrzej Zakrzewski  z Kołobrzegu. Wartość inwestycji to kwota 1 021 945,50 zł brutto ,a dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie 341 342,45 złotych. Termin zakończenia inwestycji to 25 luty 2024 r.. Zakres inwestycji obejmuje budowę jezdni, chodników, miejsc  parkingowych, zagospodarowanie terenów zielonych, poboczy oraz oświetlenie terenu.

 • Przebudowa drogi gminnej we Wrzosowie zakończona

  Przebudowa drogi gminnej na osiedlu domów wielorodzinnych we Wrzosowie została zakończona, zamykając poprawę infrastruktury tego obszaru. Realizacja projektu obejmowała kompleksowe działania, mające na celu podniesienie standardów komunikacyjnych i estetycznych. Zakres inwestycji był wszechstronny. Objął budowę nowej jezdni, chodników, miejsc parkingowych oraz oświetlenia terenu. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 021 945,50 złotych. Ważnym elementem wsparcia finansowego były środki pochodzące z Funduszu Dróg Samorządowych, które sięgały 341 342,45 złotych.

   

 • Przebudowa ulicy Diamentowej w Dygowie. II przetarg ,6 ofert

  W drugim przetargu wpłynęło do urzędu gminy sześć ofert na wykonanie przebudowy ulicy Diamentowej w Dygowie. Wartość trzech ofert mieściła się w kwocie 2.000.000 złotych, które Gmina Dygowo przeznaczyła na to zadanie. Najniższą kwotę – 1.877.035,00 złotych i 84 miesiące gwarancji -zaoferowała firma ze Szczecina. Komisja przetargowa oceni oferty pod względem formalnym i zgodnie z kryteriami specyfikacji dokona wyboru wykonawcy.

  Gmina Dygowo otrzymała dofinansowanie na to zadanie w kwocie 949 520,08 złotych.

 • Przebudowano 830 metrów drogi gminnej Czernin - Bardy

  29 listopada oddany został do użytku odcinek przebudowanej drogi gminnej nr 887504Z Czernin- Bardy. Od cmentarza w Czerninie wykonano jezdnię dwukierunkową z żelbetowych płyt drogowych na długości 830 m i szerokości 3,75 m wraz z mijankami oraz poboczem. Wykonane zostały również zjazdy z kruszywa łamanego, wraz z wymianą istniejących przepustów. Wartość zadania to kwota 1.116.000,00 zł brutto. Inwestycja otrzymała dofinansowanie Województwa Zachodniopomorskiego z Funduszu Ochrony gruntów rolnych w wysokości 53,85% kosztów zadania.

  W roku 2022 Gmina Dygowo wykonała łącznie pięć odcinków dróg gminnych z żelbetowych płyt drogowych o długości 1815 metrów i wartości całkowitej 1 899 728,69 złotych. Średnia wartość stumetrowego odcinka drogi to kwota 91 388,76 złotych.

  Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego - Anna Bańkowska z wójtem Gminy Dygowo, Grzegorzem Starczykiem podczas trwania inwestycji.

   

 • Ulica Diamentowa w Dygowie. Zmiana nawierzchni jezdni i harmonogramu układania

  Trwa inwestycja drogowa w Dygowie – przebudowa ulicy Diamentowej. Niestety realizacja wytraciła początkowy impet. Harmonogram wykonania nawierzchni betonowej przedstawiony przez wykonawcę Gminie i mieszkańcom , nie został dotrzymany. Ułożona na kilku odcinkach nawierzchnia betonowa również  nie spełniła wymagań specyfikacji technicznej, została rozebrana.

  Będzie zamiana nawierzchni betonowej na asfalt bez zamiany zmiany parametrów nośności drogi. Początek rozpoczęcia prac związanych z układaniem docelowej nawierzchni to koniec września.

  Szczegóły w materiale wideo.

 • Umowa na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie podpisana

  Gmina Dygowo podpisała umowę na przebudowę ulicy Diamentowej w Dygowie.  Wykonawcą inwestycji jest firma Tauber Polska ze Szczecina.  Rozpoczęcie prac planowane jest na koniec lutego, jeżeli pozwolą na to warunki pogodowe a zakończenie do 31 października 2020 roku. Przebudowa Diamentowej będzie największą  inwestycją gminy w zbliżającym się nowym roku. Wartość wykonawstwa to kwota 1.877.035 złotych.

  Umowę podpisali:  z ramienia Gminy Dygowo wójt Grzegorz Starczyk a ze strony Tauber Polska dyrektor generalny Radek Ordak.

  Zakres zamówienia obejmuje m.in.: budowa drogi o nawierzchni betonowej ,chodnik  z kostki betonowej ,kanalizacja do wprowadzenia kabla telekomunikacyjnego ,odwodnienie deszczowe, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna linie kablowe energetyczne , oświetlenie drogi, dwa progi zwalniające, dwa .miejsca zieleni.