• „Razem na Święta” - akcja społeczności szkolnej Czernina dla mieszkańców DPS we Włościborzu

  Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Czerninie zorganizowała akcję „Razem na Święta” , której celem było przygotowanie paczek świątecznych dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu . Wydarzenie  ogłoszone na szkolnym Facebooku ,odbiło się szerokim echem nie tylko wśród społeczności szkolnej. Do akcji włączyli się również dobrzy ludzie z Kołobrzegu i nie tylko.

  W dniu dzisiejszym wszystkie paczki podpisane imieniem i nazwiskiem dotarły do mieszkańców DPS.

  Jako dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Czerninie ,chciałam z całego serca podziękować wszystkim ,którzy przyczynili się do spełnienia życzeń pensjonariuszy i sprawili że ich święta będą też radosne.

  Wszystkim Państwu, życzę w tym trudnym czasie spokojnych i radosnych Świąt. Bądźmy dla siebie życzliwi i serdeczni. Szanujmy się wzajemnie ,bez względu na nasze przekonania cały rok ,a nie tylko od święta.

  Zdrowych i Wesołych Świąt życzy

   Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czerninie

  Jadwiga Puton

 • 50 lat DPS-u we Włościborzu. Początek historii

  We wrześniu tego roku Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu obchodzi 50-lecie swojej działalności.  Idea powstania domu narodziła się pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Ówczesna władza  postanowiła wybudować Dom Zbowidowca (ZBoWiD)*– ośrodek opieki dla byłych żołnierzy walczących w okresie II wojny światowej ,więźniów obozów hitlerowskich i  członków różnych ugrupowań komunistycznych oraz ich rodzin. Poszukiwano odpowiedniego obiektu. Bydgoskie Przedsiębiorstwo Fotochemiczne , które posiadało  w pałacu we Włościborzu ośrodek kolonijny wykorzystywany tylko dwa miesiące w roku, zgłosiło akces przekazania kompleksu na ten szczytny cel.

  Budowa rozpoczęła się w  sierpniu 1968 roku.  Była oczkiem w głowie I sekretarza KW PZPR w Koszalinie  - Stanisława Kujdy**, miała absolutny priorytet.  Towarzysz Kujda, jak się wówczas zwracano  ,odwiedzał budowę bardzo często, nawet w sobotę i niedzielę. Czuwał , aby  miała ciągłe zaopatrzenie w materiały budowlane, których w tamtych czasach nagminnie brakowało oraz ludzi i niebędny sprzęt.

  Dom Zbowidowca  budował Kołobrzeski Kombinat Budowlany , którego główną siłą roboczą byli uczniowie szkół budowlanych z całego województwa koszalińskiego. Uczniowie pracowali w czynie społecznym pod nadzorem kierownika budowy –Ziemby i majstra – Wyrzykowskiego. Hotel robotniczy zorganizowano w pałacyku, który miał odpowiednie zaplecze po ośrodku kolonijnym.

   Dom Zbowidowca we Włościborzu rozpoczął swoją działalność we wrześniu 1969 roku. Otwarcie obiektu miał wyjątkowo uroczysty charakter.  Władze miały czym się pochwalić. pierwszy w PRL-u Dom Zbowidowca, wybudowany w zaledwie rok zapewniał lokum stu weteranom. Była trybuna honorowa, notable partyjni, poczty sztandarowe , godło i hasło: „Wczoraj walką , dziś pracą pomnażamy siły ludowej Ojczyzny”. Był to obiekt nowoczesny i komfortowy, posiadał pełne zaplecze socjalne. Pokoje były jedno i dwuosobowe. Były również gabinety lekarskie. Lekarz na początku dojeżdżał ,ale później został zatrudniony na stałe. Nie było kaplicy, ale był kościółek w Kłopotowie, do którego autobus zakładowy dowoził chętnych.  Raz w tygodniu organizowane były wyjazdy do Kołobrzegu na zakupy i wycieczki.

  Pierwszym dyrektorem, jeszcze w czasie budowy ,był Eugeniusz Sikorski. Przed rozpoczęciem działalności placówki zginął jednak w wypadku. Zastąpił go Tadeusz Sosnowski, delegowany ze Słupska. To on organizował funkcjonowanie placówki i przyjmowanie pierwszych podopiecznych wśród których byli również żołnierze ,którzy walczyli o Kołobrzeg.

  Taki był początek Domu Pomocy Społecznej przedstawiony w telegraficznym skrócie dzięki wspomnieniom Pana Zygmunta Fudali ( na zdjęciu) – mieszkańca Włościborza ,który był świadkiem budowy i jednocześnie jednym z pierwszych pracowników dzisiejszego Domu Pomocy Społecznej. Mając 22 lata przyszedł do pracy we Włościborzu z Instytutu Sadownictwa z Dworku. Zajmował się intendenturą i zasobami magazynowymi. Ciekawostką , którą przekazał Pan Zygmunt jest to, że w fundamencie przed głównym wejściem do budynku zabetonowana jest kapsuła czasu. Umieszczono w niej kartę z nazwiskami kierownictwa budowy i pierwszych pracowników domu.

  Poniżej zamieszczam kilka fotografii z kroniki DPS-u oraz zdjęcie z naniesioną za pomocą fotomontażu tablicą pamiątkową , która znajdowała się kiedyś przed wejściem do budynku.

  *Związek Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) zrzeszał część byłych żołnierzy z regularnych polskich formacji wojskowych, organizacji zbrojnych walczących o niepodległość Polski w okresie przed 11 listopada 1918, organizacji konspiracyjnych walczących w okresie II wojny światowej, więźniów obozów hitlerowskich, żołnierzy Wojska Polskiego oraz członków różnych ugrupowań komunistycznych, funkcjonariuszy UB i MO. ZBoWiD zrzeszał także wdowy i sieroty, będące członkami rodzin pomordowanych lub poległych obywateli polskich. Do ZBoWiD nie przyjmowano wielu kombatantów, głównie z powodów politycznych, m.in. części żołnierzy Armii Krajowej. Miało to miejsce zwłaszcza do 1956, w okresie największego nasilenia stalinizmu w powojennej Polsce. W 1990 ZBoWiD przekształcono w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

  **Stanisław Kujda (1915-2004) pełnił funkcję I sekretarza KW PZPR w Koszalinie od grudnia 1968 do października 1972. Związany z organizacją kombatancką ZBoWiD. 

 • Budowa drogi pożarowej we Włościborzu

  Przy Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu powstaje nowy odcinek drogi pożarowej.

  dps-wlosciborz-droga=

  dps-wlosciborz=droga-

  dps-wlpsciborz-

 • Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu świętował 50-lecie działalności

  W Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu odbyła się uroczystość z okazji 50-lecia istnienia placówki. Wśród zaproszonych gości byli senator Anna Sztark, poseł Marek Hok, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu ( organ prowadzący) ze wicestarostą Jackiem Kuś na czele, przedstawiciele Rady Powiatu Kołobrzeg, Urzędu Miasta Kołobrzeg z prezydent Anną Mieczkowską, Wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk, dyrektorzy i kierownicy ośrodków pomocy społecznej z całego powiatu i dyrektorzy szkół z Kołobrzegu, Dygowa i Wrzosowa.

  Dyrektorka DPS we Włościborzu Małgorzata Rzepka –Klincewicz przywitała gości , mieszkańców i pracowników.  W sposób szczególny powitała emerytowanych pracowników. „To Wy, Drodzy Państwo budowaliście podwaliny tego Domu, a później tworzyliście dalszą jego rzeczywistość”.

  Zwracając się do mieszkańców Domu, dyrektorka akcentowała: „To Wasza obecność nadaje sens naszej pracy, skłania do głębszych refleksji nad życiem. To Wy drodzy mieszkańcy uwrażliwiacie ,uszlachetniacie i wzbogacacie naszą osobowość”.

  W słowach kierowanych do pracowników placówki podkreśliła ich oddanie trudnej służbie na rzecz mieszkańców oraz profesjonalizm. Dzięki całemu personelowi w domu panuje atmosfera bezpieczeństwa ,zaufania i życzliwości. Każda osoba znajduje szacunek i akceptację.

  Dom Pomocy Społecznej we Włościborzu pełni ważną i szczytną rolę w systemie opieki na seniorami. Placówka dysponuje 110 miejscami dla osób przewlekle somatycznie chorych. Aktualnie  przebywa tam 63 mężczyzn i 42 kobiety. Najstarszy mieszkaniec ma 96 lat a najmłodszy 42. Najdłużej przebywającą w placówce osobą jest pani, która zamieszkała tan 21 lat temu.

 • Nowa droga techniczna i ogrodzenie przy DPS Włościbórz

  Zagospodarowanie posesji przy Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu od strony drogi powiatowej zostało zakończone. Powstała droga ppoż. oraz nowe ogrodzenie z dwoma bramami.

  dps=wlosciborz-

  dps-wlosciborz-

  dps-wlosciborz-

 • Pracownicy socjalni z Włościborza świętowali swój dzień

  Pracownicy  Domu Pomocy Społecznej we Włościborzu obchodzili Dzień Pracownika Socjalnego. Obecnie placówka zatrudnia 74 pracowników , którzy otaczają opieką 110 osób łącznie z filią w Kołobrzegu.

  Dyrektorka placówki Małgorzata Rzepka – Klincewicz podziękowała wszystkim pracownikom za ich pracę i trud wobec osób potrzebujących całodobowej opieki i wsparcia. Kierowała podziękowania do pracowników z imienia i pełnionej funkcji. Doceniła wzmianką każdy dział i specjalność. Podkreśliła: „Praca w DPS Włościbórz  wymaga od nas wszystkich nie tylko odpowiednich predyspozycji osobowościowych ale również zdolności rozwiązywania problemów drugiego człowieka , zrozumienia ,empatii  i wrażliwości na krzywdę i cierpienie (…) Bardzo często jesteśmy jedynymi przyjaciółmi  naszych mieszkańców i tylko nam ufają  w zakresie właściwego leczenia i rehabilitacji”.

  Życzenia i podziękowania pracownikom DPS-u złożył Starosta Kołobrzeski Tomasz Tamborski. Gminę Dygowo reprezentował wójt Grzegorz Starczyk.

 • Ruszają szczepienia w DPS Włościbórz

  Starosta Tomasz Tamborski poinformował o szczepieniach przeciw COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej w powiecie kołobrzeskim.

  W DPS Włościbórz wszyscy mieszkańcy (aktualnie - 99 mieszkańców) zgłosili się na szczepienie przeciw SARS-COV-2. Szczepienie mieszkańców zaplanowano od 19.01 do 22.01.2021r. w placówce.

  Na 72 pracowników zatrudnionych w DPS Włościbórz 37 deklaruje wolę zaszczepienia.