• Informacja dla Par obchodzących w 2022 roku jubileusz pożycia małżeńskiego

  Urząd Stanu Cywilnego w Dygowie zaprasza wszystkie pary małżeńskie, będące stałymi mieszkańcami gminy Dygowo zainteresowane otrzymaniem medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie o wyrażenie swojej woli poprzez dokonanie zgłoszenia.Powyższe dotyczy par małżeńskich, które będą obchodziły w roku 2022 Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego oraz par małżeńskich, które mają dłuższy staż małżeński i nie zostały odznaczone medalami. Z uwagi na dość długi czas oczekiwania na przyznanie odznaczeń prosimy o wcześniejsze dokonywanie zgłoszeń i jednocześnie przypominamy, że wręczanie medali następuje w ciągu 6-ciu miesięcy od chwili przyznania ich przez Prezydenta RP.

  Informacje o kandydatach należy zgłaszać osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego  w Dygowie, pok. nr 1, informacja pod numerem tel. 94 35 84 670.

 • Jubileusz Złotych Godów Pary z Pustar

  Państwo Krystyna i Tadeusz Wolanin z Pustar świętowali jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Złota Para zawarła związek małżeński w 1971 roku w Gościnie. Ten moment sprzed pół wieku utrwalony na fotografii , prezentujemy poniżej.

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda przyznał dostojnym jubilatom medale „Za długoletnie pożycie małżeńskie”. Uroczystość wręczenia odznaczeń odbyła się w gronie rodziny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dygowie.  List okolicznościowy odczytała kierowniczka USC w Dygowie, Ewa Kowalczyk ,a odznaczenia  w imieniu prezydenta wręczył Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk . Tradycyjnie jubilaci otrzymali z rąk wójta okolicznościowe dyplomy, kwiaty i upominek.

  Złotej Parze życzymy kolejnych wspólnych lat pożycia w zdrowiu , szczęściu i miłości najbliższych.