• Sołectwo Dygowo podsumowało działalność 2015-2019. Dziękował sołtys, dziękowali sołtysowi

  W Dygowie odbyło się spotkanie podsumowujące działalność sołectwa Dygowo w okresie minionej kadencji 2015-2019.  Sołtys Wojciech Galek i rada sołecka zaprosili sympatyków, działaczy , sponsorów , którzy wspierali lub współuczestniczyli w działalności na rzecz społeczności Dygowa. Wśród gości obecni byli: wójt Grzegorz Starczyk, proboszcz parafii Dygowo ks. Piotr Niedźwiadek oraz prezes Banku Spółdzielczego w Białogardzie Ireneusz Górski. Sołtys przywitał zebranych i podziękował im za ogromne wsparcie i włożoną pracę na rzecz sołectwa, która owocowała wieloma sukcesami. Czesława Buława zaprezentowała obszerny czteroletni dorobek sołectwa. Szczególne miejsce w prezentacji zajął dwukrotny udział sołectwa Dygowo w Dożynkach Prezydenckich w Spale , gdzie wystawiony był wieniec dożynkowy. Podkreślony został udział sołectwa w akcjach pomocowych i imprezach rekreacyjnych dla mieszkańców. Prezentację zakończyło stwierdzenie ,że lokomotywą działań sołectwa jest sołtys Wojciech Galek dla którego miniona kadencja to dopiero rozgrzewka przed  kolejnymi wyzwaniami.  Sołtys został uhonorowany pamiątkowym kolażem zdjęć z okolicznościową rymowanką pochwalną , tortem oraz upominkiem.

 • Wojciech Galek sołtysem Dygowa. Nie zawiodę zaufania

  W świetlicy w Dygowie odbyło się zebranie wiejskie mieszkańców największego sołectwa w gminie -Dygowa. Przed rozpoczęciem wyborów sołtysa rozgorzała dyskusja dotycząca gospodarki odpadami w gminie w kontekście przyjętych przez radę wyższych opłat. Część mieszkańców nie zgadzała się argumentacją wójta  dotyczącą niezbędności podwyżek w przyjętej wysokości. Pojawiały się głosy niezadowolenia z aktywności w tej sprawie radnych  reprezentujących mieszkańców w czasie posiedzeń rady gminy.  Na sołtysa mieszkańcy zgłosili pełniącego tę funkcję od czterech lat Wojciecha Galek, który w głosowaniu uzyskał jednogłośny wybór ( (70 głosów). Do rady sołeckiej weszli: Czesława Buława, Barbara Grygonis i Jerzy Król.

 • Żniwa 2019 w Gminie Dygowo

  Od kilku dni na terenie gminy Dygowo trwają prace żniwne. Aktualną sytuację dotyczącą robót polowych, skupu i plonów tradycyjnie przedstawia dla portalu Gminadygowo.pl sołtys Dygowa Wojciech Galek.

 • Żniwa 2020 w gminie Dygowo rozpoczęte

  Tradycyjnie , już od sześciu lat , sołtys Dygowa Wojciech Galek ,na łamach portalu GminDygowo.pl informuje o rozpoczęciu żniw w gminie Dygowo. 

  zniwa-w-gminie-dygowo

  zniwa-w-gminie-dygowo

 • Żniwa w gminie Dygowo rozpoczęte

  Sołtys Dygowa , rolnik –Wojciech Galek, tradycyjnie na  początku małych żniw przedstawia stan jakościowy zbóż na polach gminy Dygowo i sytuację związaną ze skupem plonów. Zapraszam na krótką rozmowę z sołtysem w przerwie koszenia jęczmienia.