Z powodu zamknięcia w dniach 29 i 30 września ul. Głównej i części ul. Kolejowej w Dygowie oraz wszystkich bocznych dróg dojazdowych do nich, powstały utrudnienia związane z brakiem możliwości odbioru bioodpadów z ul. Głównej, Kolejowej, Wiosennej, Brzozowej, Lipowej, Bukowej, Świerkowej, Dębowej, Słonecznej, Zielonej, Miodowej, Wesołej . Bioodpady z nieruchomości znajdujących się przy wyżej wymienionych ulicach zostaną odebrane przez spółkę ATF w dniu 6 października 2022 rok.

Z pozostałych ulic, które nie zostały wymienione odbiór bioodpadów odbył się wg harmonogramu.