W Urzędzie Gminy Ustronie Morskie została zawarta umowa gwarantująca przekazanie unijnego wsparcia. Stronę Samorządu Województwa reprezentował marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Bańkowska. Ze strony beneficjenta podpis na dokumencie złożyła wójt Bernadeta Borkowska. Na spotkaniu obecny był też wójt Dygowa Grzegorz Starczyk. Planowana droga ma stanowić alternatywę dla auta. Korzystać z niej będą głównie osoby dojeżdżające do pracy, do pobliskich zakładów czy na dworzec w Dygowie. W jego pobliżu ma powstać też zadaszenie z wyznaczonymi 10 stanowiskami postojowymi. Koszt całkowity projektu oszacowano na prawie 4 mln zł. Gmina Ustronie Morskie na realizację inwestycji pozyskała z Funduszy Europejskich  2 mln zł dofinansowania. Parterem projektu jest Gmina Dygowo.

Dzięki współpracy z lokalnymi samorządami konsekwentnie rozbudowujemy sieć tras rowerowych. To nasz regionalny produkt turystyczny. Cieszę się, że w planach są kolejne inwestycje, mimo trudnej sytuacji gospodarczej oraz na rynku wykonawczym. To inwestycja, która zaprocentuje w sezonie - mówi marszałek Olgierd Geblewicz. Długość drogi rowerowej przypadającej na terenie Gminy Ustronie Morskie wynosi 1,9 km, a na terenie Gminy Dygowo - 3,1 km.

Projekt realizowany będzie w ramach 2 Osi priorytetowej Gospodarka niskoemisyjna (Działania 2.3 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego).

Informacja: Miastokolobrzeg.pl