Image

 

 

 

Mieszkańcy Czernina wybrali nową sołtyskę

Wybory sołtysa Stramniczki

Charytatywny Piknik w Czerninie: Pomoc dla Oliwii

 • Dodatek osłonowy do 30 czerwca 2024

  W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje o możliwości ubiegania się o dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy przyznany był po raz pierwszy w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. Z kolei 31 grudnia 2023 roku weszły w życie przepisy nowelizujące tę ustawę, na mocy których dodatek osłonowy ma być przyznawany także w 2024. Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., a jego wypłata nastąpi jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 r. Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego składa się do 30 kwietnia 2024. Wnioski złożone po tym dniu pozostaną bez rozpoznania.

  Szczegóły dotyczące dodatku osłonowego dostępne TUTAJ

 • Dodatek osłonowy. Wniosek do pobrania

  Z dniem dzisiejszym (4 stycznia) wchodzi w życie  ustawa o dodatku osłonowym, która ma pomóc niektórym gospodarstwom domowym w pokryciu części kosztów energii oraz rosnących cen żywności. Realizację dodatku powierzono gminom.

  Szczegóły w artykule czytaj.

  Pobierz WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU OSŁONOWEGO

 • Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania

  W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym - Dz.U. z 2022 r. poz.1 i 2022 i wydanym ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego udostępniamy nowy wzór wniosku (POBIERZ), który obowiązuje od 15.02.2022 r..