Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania

Nowy wzór wniosku o dodatek osłonowy do pobrania

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym - Dz.U. z 2022 r. poz.1 i 2022 i wydanym ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego udostępniamy nowy wzór wniosku (POBIERZ), który obowiązuje od 15.02.2022 r..


Drukuj