Image

 

 

 

 

 

 • Drzewo powalone przez wiatr blokowało ruch na drodze powiatowej

  Porywisty wiatr powalił drzewo na drogę powiatową pomiędzy Włościborzem a Wietszynem. Wiatrołom usunęli strażacy z OSP Dygowo. Droga była zablokowana kilkanaście minut.

 • Kasztanowce przydrożne w Kłopotowie są coraz słabsze

  Wiekowa aleja kasztanowców o każdej porze roku cieszy oczy każdego , kto przejeżdża drogą powiatową na odcinku Piotrowice –Kłopotowo. Szpaler efektownych drzew od kwitnienia po owocowanie , jesienią i zimą  tyczy drogę i dzieli pola uprawne. Niestety część drzew dokonuje żywota. Puste lub zmurszałe pnie, dziurawe po działalności szkodników są coraz słabsze.

 • Kolejny odcinek chodnika w Bardach

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu rozpoczął budowę kolejnego odcinka chodnika w Bardach na wyjeździe w kierunku Włościborza. Do końca czerwca powstanie 150 metrów nowej nawierzchni z kostki betonowej.

 • Powalone drzewo na drodze do Gąskowa

  Przed południem strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej z Dygowa usuwali powalone wiatrem drzewo na drodze powiatowej do Gąskowa.

  Foto. OSP Dygowo

 • Powalone przez wiatr sosny blokowały drogę powiatową w Stramniczce

  Nocne zachodnie wiatry w porywach osiągające 100 km/h powaliły pięć drzew w miejscowości Stramniczka na terenie rezerwatu przyrody. Powalone drzewa całkowicie zablokowały drogę powiatową. O 2.30 do akcji usuwania wiatrołomów wezwani zostali strażacy z OSP Dygowo. Na miejsce zdarzenia wezwane zostało również pogotowie energetyczne ze względu na zerwane przez drzewa kable. Pogotowie energetyczne po przyjeździe stwierdziło ,że są to kable telekomunikacyjne, więc można było prowadzić działania bezpiecznie. Po usunięciu drzew posprzątano drogę z resztek gałęzi. Działania trwały ponad godzinę. Zastęp OSP z Dygowa wyjeżdżał również rano do zwalonego drzewa przy drodze powiatowej w Bardach. Drzewo utrudniało mijanie się pojazdów.

 • Powiatówka przedłużyła chodnik w Bardach

  Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonał odcinek chodnika na niebezpiecznym zakręcie w Bardach od strony Włościborza. Ponad rok temu zarządca drogi wykonał 90 metrów w chodnika w bliskości tego zakrętu , jednak zabrakło kilkadziesiąt metrów aby piesi mogli przejść bezpiecznie i komfortowo wąski łuk drogi. Odcinek 50 metrów nowego chodnika

 • Przycinka na drodze do Świelubia. Jest widoczność i skrajnia drogi

  Zarząd Dróg Powiatowych Kołobrzeg rozpoczął przycinkę drzew na drodze do Świelubia od strony Bard. Bujnie rosnące lipy od kilku lat tworzyły swoisty zielony tunel ,który ograniczał widoczność i skrajnię na drodze. Na zdjęciach widać jak poprawiła się widoczność na newralgicznym zakręcie, na którym wcześniej kierowcy bardziej się domyślali czy coś jedzie niż widzieli. Zarządca drogi dosadził również nowe drzewa, także lipy.

 • Remont drogi do Skoczowa zakończony

  Droga powiatowa do Skoczowa wróciła do właściwego standardu. Zakończony remont nawierzchni asfaltowej i poboczy umożliwia komfortowe i bezpieczne korzystanie przez użytkowników drogi.

  Więcej artykułów:

  Ruszył remont dziurawej drogi do Skoczowa

 • Ścieżka rowerowa Dygowo-Ustronie Morskie. Mieszkańcy Stojkowa zapoznali się z projektem

  Trwają prace projektowe polegające na rozbudowie drogi powiatowej Sianożęty-Dygowo-Pobłocie Wlk. (3324Z) w zakresie budowy ścieżki rowerowej, która połączy Dygowo i Ustronie Morskie. W związku z tym , w świetlicy wiejskiej w Stojkowie odbyło się spotkanie mieszkańców z wójtem Gminy Dygowo oraz projektantem.

  Na ponad trzykilometrowym odcinku drogi rowerowej , która będzie przebiegać przez gminę Dygowo, w Stojkowie jest najwięcej elementów istniejącej infrastruktury, które będą musiały być przebudowane. Między innymi , przy wjeździe do miejscowości od strony Dygowa zmniejszona będzie wysoka skarpa, która ogranicza widoczność i skrajnię, poszerzone będą do trzech metrów istniejące chodniki na potrzeby ciągów pieszo-rowerowych.

  Gmina Ustronie Morskie ogłosiła już przetarg na rozbudowę drogi powiatowej nr 3324Z polegającą na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania drogi powiatowej nr 3324Z z drogą gminną nr 871022Z w miejscowości Kukinka w kierunku węzła drogi ekspresowej S6 do wysokości Zakładów Przetwórstwa Rybnego „Koral” S.A. w miejscowości Kukinia.

 • Umowa na przebudowę ulicy Głównej w Dygowie podpisana

  Na Placu Wolności w Dygowie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz wicestarosta Jacek Kuś podpisali z wykonawcą umowę na realizację przebudowy ulicy Głównej w Dygowie. Przy zawarciu umowy obecny wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz Anna Pawlak - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Dygowo współfinansuje inwestycję.

  Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym to

  przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ulica Główna w Dygowie na długości 0,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do końca ulicy Głównej.

  Inwestycja obejmie poniższe elementy:

  - wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,

  - budowę chodnika,

  - budowę drogi rowerowej,

  - budowę kanalizacji deszczowej,

  - budowę oświetlenia ulicznego,

  - oznakowanie pionowe i poziome,

  - renowację zieleni pasa drogowego na obszarze, na którym brak jest projektowanej nawierzchni twardej.

  Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym i ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej powstanie chodnik o szerokości 2,0 m oraz droga rowerowa o szerokości 2,5 m.

  Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  oraz dotacja z Gminy Dygowo.

  Łączna wartość inwestycji wynosi: 6.166.228,37 zł

  Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł

  Środki własne powiatu – 1.203.114,19 zł

  Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

  Termin realizacji: 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do połowy listopada br.

  Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin.

 • Wycinka zakrzaczeń przy drodze powiatowej Włościbórz-Kłopotowo

  Ekipa drogowa Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu wykonuje wycinkę przydrożnych krzaków. Od strony Włościborza droga na odcinku kilkuset metrów została już prześwietlona. Zwiększona skrajnia drogi ułatwi mijanie większym pojazdom. Kierowcy będą w stanie dostrzec z daleka dziką zwierzynę , która przemieszcza się przez drogę.

 • Wykonawca S-6 naprawił drogę powiatową i uporządkował rampę w Dygowie

  Firma PORR, wykonawca o drogi ekspresowej S-6 (Kołobrzeg-Ustronie Morskie) naprawiła odcinki uszkodzonej nawierzchni drogi powiatowej pomiędzy Dygowem i Stojkowem. Zapadnięte i załamane powierzchnie zostały wycięte i wypełnione masą bitumiczną. Firma PORR uporządkowała również teren ramy kolejowej , która wykorzystywana była odbioru transportu kruszyw. W ramach współpracy firma drogowa ułożyła również podjazd asfaltowy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów.