Umowa na przebudowę ulicy Głównej w Dygowie podpisana

Umowa na przebudowę ulicy Głównej w Dygowie podpisana

Na Placu Wolności w Dygowie starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski oraz wicestarosta Jacek Kuś podpisali z wykonawcą umowę na realizację przebudowy ulicy Głównej w Dygowie. Przy zawarciu umowy obecny wójt Gminy Dygowo Grzegorz Starczyk oraz Anna Pawlak - dyrektor ds. rozwoju relacji społecznych Banku Gospodarstwa Krajowego. Gmina Dygowo współfinansuje inwestycję.

Przedmiot i zakres robót objętych projektem budowlanym to

przebudowa drogi powiatowej nr 3324Z ulica Główna w Dygowie na długości 0,6 km tj. od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 163 do końca ulicy Głównej.

Inwestycja obejmie poniższe elementy:

- wykonanie nawierzchni wraz ze zjazdami i wejściami do posesji,

- budowę chodnika,

- budowę drogi rowerowej,

- budowę kanalizacji deszczowej,

- budowę oświetlenia ulicznego,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- renowację zieleni pasa drogowego na obszarze, na którym brak jest projektowanej nawierzchni twardej.

Zaprojektowano jezdnię o szerokości 6,0 m o przekroju drogowym i ulicznym w dostosowaniu do istniejących skrzyżowań. Na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej powstanie chodnik o szerokości 2,0 m oraz droga rowerowa o szerokości 2,5 m.

Źródła finansowania zadania: środki własne, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg  oraz dotacja z Gminy Dygowo.

Łączna wartość inwestycji wynosi: 6.166.228,37 zł

Dofinansowanie z Polskiego Ładu – 3.750.000,00 zł

Środki własne powiatu – 1.203.114,19 zł

Dotacja z Gminy Dygowo – 1.213.114,18 zł

Termin realizacji: 160 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do połowy listopada br.

Wykonawca: STRABAG Sp. z o.o. Grupa Koszalin.


Drukuj