Image

 

 

 

Mieszkańcy Czernina wybrali nową sołtyskę

Wybory sołtysa Stramniczki

Charytatywny Piknik w Czerninie: Pomoc dla Oliwii

 • Projekt „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO FENIKS”

  Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług w ramach projektu „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO” finansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2023 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW.

  Projekt składa się z 5 działań poradniczo-terapeutycznych adresowanych do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego oraz nastawionych profilaktykę zdrowia psychicznego
  i na rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia:

  Działanie 1:

  Opracowanie i realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia mające na celu rozwój organizacyjny, merytoryczny i finansowy.

  Działanie 2:

  Remont i doposażenie budynku przy ul. Waryńskiego 8, w którym realizowany będzie projekt Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

  Działanie 3:

  Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego - w ramach tych działań zrealizowane będą webinaria, przygotowane artykuły, infografiki, bilbordy mówiące o profilaktyce zdrowia psychicznego.

  Działanie 4:

  Szkoła Zdrowia Psychicznego - spotkania szkoleniowe mające na celu edukację m.in. nt. chorób psychicznych, terapii, profilaktyki zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychiatrycznej, przeciwdziałania stygmatyzacji; działanie będą adresowane do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematem psychiatrii - pacjentów, rodzin ale i osób spoza psychiatrii, nauczycieli, pedagogów, urzędników, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, uczniów.

  Działanie 5:

  Realizacja „Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS” łączącego w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje - profilaktykę iedukację, terapię/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową.

  W ramach tego działania realizowane będzie bezpłatnie następujące wsparcie:

  - poradnictwo psychologiczne

  - poradnictwo psychologiczne dla  dzieci i młodzieży

  - poradnictwo psychiatryczne

  - poradnictwo prawne (prawa pracy, świadczenia socjalne, prawo rodzinne)

  - terapia dla par i małżeństw

  - wsparcie terapeuty środowiskowego w domu (Zespół Mobilny)

  - Szkoła dla Rodziców (trening umiejętności wychowawczych)                              

  - grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

  - Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci i młodzieży

  Docelowo w ramach działań ŚCZP prowadzony będzie wspólnie z ww. działaniami także Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

   

 • Remont ulicy Głównej w Dygowie?

  Zarząd Dróg Powiatowych zlecił wykonanie projektu przebudowy ulicy głównej w Dygowie, będącej w zarządzie Powiatu. Wójt Grzegorz Starczyk spotkał się w tej sprawie z projektantem – Autorska Pracownia Projektowa z Koszalina. Omawiano techniczne aspekty zadania ważne z punktu widzenia Gminy Dygowo.

  Projekt techniczny to pierwszy etap, który ma być gotowy do końca tego roku. Wszelkie pozwolenia będą uzyskiwane w następnym roku a termin realizacji przebudowy nie jest jeszcze ustalony.

 • W Miechęcinie powstanie przystań kajakowa

  Gmina Dygowo podpisała porozumienie w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Rozwój Infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty”. W ramach projektu w Miechęcinie powstanie przystań kajakowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

  Mapa źródło: Google Earth

  Porozumienie zawarte jest pomiędzy Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty a Miastem Białogard, Miastem Kołobrzeg, Gminą Borne Sulinowo, Gminą Karlino, Gminą Białogard, Gmina Dygowo, Gminą Szczeciniek. Liderem przedsięwzięcia jest Związek a gminy Partnerem. Na podstawie umowy gmina zrealizuje inwestycję w zdecydowanej większości ze środków funduszy europejskich. Dofinansowanie jest poziomie 90%. Planowany koszt inwestycji wynosi około 500 tysięcy złotych. Realizacja w 2021 roku.

  Program funkcjonalno- użytkowy przystani kajakowej w Miechęcinie przewiduje:

  - przygotowanie terenu pod realizację- wycinka drzew i krzewów

  - robót ziemnych w zakresie niwelacji terenu

  - umocnienie brzegu w miejscu umożliwiającym wodowanie kajaków i innych małych jednostek pływających

  - elementów małej architektury: wiat – 3 szt. wraz z wyposażeniem, ławostołów - 3 szt., witaczy, 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw

  - wykonanie i montaż garaży

  Poniżej fragment planszy zagospodarowania terenu w Miechęcinie wykonanej przez pracownię Piotr Baliński PROJEKT.

   

  10 maja w Karlinie na przystani kajakowej Wodnik podpisano umowę dotyczącą  dofinansowania tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

  W ramach projektu powstaną przystanie kajakowe na trzech szlakach kajakowych:

  - na Parsęcie (w miejscowościach Tychówko, Białogard, Karlino i Miechęcino, Byszyno i Kołobrzeg),

  - na Piławie (wykonane zostaną dwie przystanie kajakowe i jedna przenoska dla kajaków)

  - Pętli Szczecineckiej (na jeziorze Wielimie i Wierzchowo).

  Całkowita wartość projektu wynosi  5 569 702,92 złotych a dofinansowanie 4 734 247,48 złotych. Projekt realizowany będzie w okresie maj 2019 – grudzień 2021.