Zapraszamy do skorzystanie z naszych usług w ramach projektu „ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO” finansowanego ze środków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2023 realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego NIW.

Projekt składa się z 5 działań poradniczo-terapeutycznych adresowanych do mieszkańców powiatu kołobrzeskiego oraz nastawionych profilaktykę zdrowia psychicznego
i na rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia:

Działanie 1:

Opracowanie i realizacji strategii rozwoju Stowarzyszenia mające na celu rozwój organizacyjny, merytoryczny i finansowy.

Działanie 2:

Remont i doposażenie budynku przy ul. Waryńskiego 8, w którym realizowany będzie projekt Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego.

Działanie 3:

Promocja i profilaktyka zdrowia psychicznego - w ramach tych działań zrealizowane będą webinaria, przygotowane artykuły, infografiki, bilbordy mówiące o profilaktyce zdrowia psychicznego.

Działanie 4:

Szkoła Zdrowia Psychicznego - spotkania szkoleniowe mające na celu edukację m.in. nt. chorób psychicznych, terapii, profilaktyki zdrowia psychicznego, rehabilitacji psychiatrycznej, przeciwdziałania stygmatyzacji; działanie będą adresowane do szerokiego grona odbiorców, zainteresowanych tematem psychiatrii - pacjentów, rodzin ale i osób spoza psychiatrii, nauczycieli, pedagogów, urzędników, pracowników pomocy społecznej, służby zdrowia, uczniów.

Działanie 5:

Realizacja „Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego FENIKS” łączącego w swoim działaniu trzy podstawowe funkcje - profilaktykę iedukację, terapię/poradnictwo i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową.

W ramach tego działania realizowane będzie bezpłatnie następujące wsparcie:

- poradnictwo psychologiczne

- poradnictwo psychologiczne dla  dzieci i młodzieży

- poradnictwo psychiatryczne

- poradnictwo prawne (prawa pracy, świadczenia socjalne, prawo rodzinne)

- terapia dla par i małżeństw

- wsparcie terapeuty środowiskowego w domu (Zespół Mobilny)

- Szkoła dla Rodziców (trening umiejętności wychowawczych)                              

- grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy 

- Trening Umiejętności Społecznych TUS dla dzieci i młodzieży

Docelowo w ramach działań ŚCZP prowadzony będzie wspólnie z ww. działaniami także Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.