Image

 

 

 

 

 

 • Jak być eko? Kampania edukacyjna Gminy Dygowo

  Gmina Dygowo prowadzi akcję edukacyjną promującą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Cóż to takiego?  Najkrócej mówiąc to ponowne użycie, naprawa, odnawianie i recykling posiadanych już dóbr tak długo, jak to możliwe. Oznacza to ograniczanie wszelkich odpadów do minimum i wydłużanie życia posiadanych rzeczy. Bardzo ważnym elementem takiej gospodarki jest segregacja odpadów w przydomowych pojemnikach. Pięć frakcji odpadów dzielimy do kolorowych koszy, niby wszystko proste a jednak wiele razy pojawiają się wątpliwości, który odpad gdzie wrzucić.

  Teraz nie będzie już wątpliwości. Gmina Dygowo rozprowadza wśród mieszkańców gminy dwie broszury, które przybliżają model gospodarki o obiegu zamkniętym oraz w czytelny sposób rozwiewają wszelkie wątpliwości co do segregacji odpadów domowych. Jedna z broszur posiada obszerny indeks odpadów z oznaczeniem koloru pojemnika do którego należy go wrzucić. Druga broszura to mini książka kucharska, której przepisy na podstawowe potrawy zawierają jednocześnie wskazówki segregacji odpadów kuchennych.

  Więcej o kampanii edukacyjnej Wójt Gminy Dygowo ,Grzegorz Starczyk.

  Projekt pn. Gospodarka w obiegu zamkniętym jako fundament ochrony klimatu dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 • Jak segregujemy odpady? Firma odbierająca odpady sygnalizuje nieprawidłowości

  Drodzy mieszkańcy Gminy Dygowo!

  Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Dość często otrzymujemy informacje od firmy odbierającej odpady  o nieprawidłowościach w ich gromadzeniu. Może mieć to dla Gminy, czyli dla nas wszystkich negatywny skutek w postaci nie wywiązania się z obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, co niesie za sobą konsekwencje w postaci wysokich kar.  Dlatego każdorazowy przypadek braku segregacji odpadów będzie skutkował podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z § 1 ust. 2 UCHWAŁY Nr XXXVI/303/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w którym zapisano:  „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 68,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”

   

 • Segregacja odpadów na cmentarzach gminy Dygowo

  Gmina Dygowo zachęca wszystkich odwiedzających cmentarze gminne do segregowania odpadów. Segregacja polega na wyodrębnieniu wymienionych poniżej odpadów:

  Odpady biodegradowalne (gałęzie, trawa, liście, kwiaty bez doniczek, naturalne wieńce)

  Tworzywa sztuczne oraz metale (folie opakowaniowe, plastikowe oraz metalowe elementy zniczy, elementy wieńców z tworzyw sztucznych, plastikowe doniczki bez ziemi)

  Szkło (znicze szklane bez parafiny oraz plastikowych elementów, słoiki, wazony szklane, butelki)

   Odpady pozostałe po segregacji (piasek, ziemia, znicze i wkłady z parafiną, wieńce trwale złączone z tworzywami oraz metalem)

  Na terenie cmentarzy ustawione są pojemniki na poszczególne frakcje