Jak segregujemy odpady? Firma odbierająca odpady sygnalizuje nieprawidłowości

Jak segregujemy odpady? Firma odbierająca odpady sygnalizuje nieprawidłowości

Drodzy mieszkańcy Gminy Dygowo!

Przypominamy o obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Dość często otrzymujemy informacje od firmy odbierającej odpady  o nieprawidłowościach w ich gromadzeniu. Może mieć to dla Gminy, czyli dla nas wszystkich negatywny skutek w postaci nie wywiązania się z obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu, co niesie za sobą konsekwencje w postaci wysokich kar.  Dlatego każdorazowy przypadek braku segregacji odpadów będzie skutkował podwyższeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, zgodnie z § 1 ust. 2 UCHWAŁY Nr XXXVI/303/22 RADY GMINY DYGOWO z dnia 27 października 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/127/20 Rady Gminy Dygowo z dnia 3 lipca 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, w którym zapisano:  „Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 68,00 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.”

 


Drukuj