umiejętności amazonki pani Magdaleny Tabiś oraz koni. Wszyscy uczestnicy wycieczki podziwiali współpracę i komunikacją człowieka z koniem. Oprócz pokazów jeździeckich wystąpił także  kabaret Ripley. Był też czas  na wspólne śpiewy i poczęstunek.