Gumisie, OSP Piotrowice, Zalewska Team, Chude Byki, Urząd Gminy, Radni.pl, OSP Dygowo, Karol i Przyjaciele, K-sqad, Lejdis, Morsy.pl- rywalizowało w weekendowej atmosferze ,jednakże nie brakowało emocjonujących sytuacji na parkiecie. Miejsca w turnieju miały drugorzędną rangę , niemniej podium wyglądało następująco: I miejsce zajął K-sqad , II miejsce Morsy.pl i III miejsce Radni.pl. Ważnym wydarzeniem towarzyszącym turniejowi była akcja pozyskania Dawców komórek macierzystych szpiku dla Potrzebujących przeszczepu. Wolontariusze z Gminy Dygowo włączyli się w inicjatywę pomocy pod hasłem: „Dzień Dawcy szpiku dla Basi i Izy i innych” .