Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie poszukuje osoby chętnej do wykonywania pracy opiekunki – świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej. Praca opiekunki będzie się odbywała w oparciu o umowę zlecenie. Miejsce pracy Jazy. Ilość godzin pracy dziennie: po trzy godziny codziennie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 12.00.  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb żywnościowych oraz opiekę higieniczną.

Kontakt: pracownik socjalny GOPS Sylwia Kręglewska ,telefon 94 358 45 58 lub osobiście w GOPS w Dygowie.