Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Dygowa zorganizował w świetlicy we Wrzosowie tradycyjną gminną wigilię. Do stołów zasiadło ponad sto dwadzieścia osób. Życzenia w imieniu obecnych samorządowców złożył zebranym wójt Grzegorz Starczyk. Po odczytaniu Ewangelii Św. Łukasza życzenia złożył również ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. Następnie wszyscy uczestnicy wieczerzy wzajemnie łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Potrawy wigilijne przygotował Zakład Aktywności Zawodowej z Kołobrzegu. Repertuar kolęd i pastorałek wykonały zespoły ludowe Dąbrówka i Dygowianie.