Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie informuje, że poszukuje osoby chętnej do wykonywania pracy opiekunki – świadczenie usług opiekuńczych w domu osoby chorej. Praca opiekunki będzie się odbywała w oparciu o umowę zlecenie. Miejsce pracy Pustary. Ilość godzin pracy dziennie: po dwie godziny w poniedziałek, środę, piątek w godzinach ustalonych ze świadczeniobiorcą.  Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb. W przypadku posiadania jakichkolwiek informacji o osobie chętnej do pracy prosimy o kontakt z pracownikiem socjalnym Marzeną Skuza  telefon 94 358 45 58 lub osobiście w GOPS w Dygowie.