GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DYGOWIE INFORMUJE, ŻE MINISTERSTWO RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSIŁO NABÓR WNIOSKÓW

W RAMACH PROGRAMU : „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ”- edycja 2022

Program ma na celu wsparcie dla uczestników i ich rodzin, skierowany jest do:

-  dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami o konieczności stałej lub długotrwałej opieki i pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

- osób dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności  w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Szczegółowe informacje dotyczące Programów można uzyskać w GOPS Dygowo, ul. Kolejowa 1, lub pod nr telefonu 94 358 45 58.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi do dnia 18 października 2022 r..