Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie realizuje Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz poprawa poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. "opieki na odległość”.

Szczegóły programu oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne są TUTAJ