Jak trudna jest opieka nad inną osobą, wiedzą Ci, którzy muszą stawić temu czoła na co dzień. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie zrealizował projekt socjalny ”Razem Możemy Więcej”. Osoby opiekujące się członkiem rodziny, od czerwca br., miały możliwość wymiany informacji, spotkań z psychologiem i wzajemnego wspierania się. Uczestnicy projektu utworzyli grupę wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo, gdzie planują kontynuować swoje działania. Na zakończenie projektu, 8 grudnia 2022r. odbyło się przemiłe spotkanie, w którym Wójt Gminy Grzegorz Starczyk oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie Wioleta Dzwolak życzyli uczestnikom projektu  osobistej pomyślności, zrealizowania marzeń i planów, wsparcia najbliższych oraz powstałej grupy. Mobilizowali uczestników do dalszych działań przy aktywnym wsparciu tut. Urzędu.

Jednocześnie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych oraz ewentualnych wolontariuszy do przyłączenia się do  grupy wsparcia „Tacy Sami” Gmina Dygowo. Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Sylwia Kręglewska w siedzibie GOPS, ul. Kolejowa 1 w godz. 8.00 – 15.00 lub pod nr telefonu 94 35 84 558.