Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dygowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług asystencji osobistej w ramach realizacji Rządowego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby :

Posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach :

· asystent osoby niepełnosprawnej,

· opiekun osoby starszej,

· opiekun medyczny,

· pedagog,

· psycholog,

· terapeuta zajęciowy,

· pielęgniarka,

· fizjoterapeuta lub

· osobyposiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu lub

· wskazane przez uczestnika projektu lub jego opiekuna prawnego osoby, pod warunkiem, że osoba ta spełnia przynajmniej jeden z powyższych warunków.

Aktualnie GOPS w Dygowie poszukuje osób chętnych do świadczenia usług asystencji :

1. U 26-letniego mężczyzny zamieszkującego w Gąskowie wymagającego pomocy w przemieszczaniu  się poza miejsce zamieszkania, częściowej pomocy w czynnościach samoobsługowych w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem,  np. dojazd do lekarza, na rehabilitację, dojazd do Urzędów itp

Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się osobiście do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dygowie, ul. Kolejowa 1, pok. 1 w godz. 7.00 – 15.00 lub o kontakt telefoniczny 94 358 45 58.