Uroczystości 3 Maja w Dygowie

Poczty sztandarowe szkół gminnych wprowadzone do kościoła parafialnego w asyście harcerzy zapoczątkowały uroczystości trzeciomajowe w Dygowie. Dzień to szczególny ,gdyż łączy w sobie nie tyko święto patriotyczne ale  także kościelne – Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski- podkreślił ks. dziekan Piotr Niedźwiadek. W homilii  przypomniał wydarzenia z historii narodu polskiego oddania się w opiekę w najtrudniejszych chwilach jej dziejów, jak  obrona Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. , obrona Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku, czy oddanie pod opiekę Maryi całego narodu przez  prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku. Przypomniał także ,że Bóg ,Honor i Ojczyzna to nierozłączne składowe hasła ,które jako całość  umożliwiły powstanie pierwszej w Europie konstytucji, a także pozwoliły przetrwać lata niewoli i wojen. Po mszy zakończonej odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę” uroczystości kontynuowane były na Placu Wolności przy pomniku Pierwszych Pionierów. Złożono kwiaty. Głos zabrał wójt Marek Zawadzki ,który ukazał  analogię wydarzeń związanych z powstaniem Konstytucji 3 Maja 1791 roku ,do dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, na koniec życzył wszystkim miłej końcówki majówki.

Drukuj