Image

 

 

homilii  przypomniał wydarzenia z historii narodu polskiego oddania się w opiekę w najtrudniejszych chwilach jej dziejów, jak  obrona Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. , obrona Warszawy przed bolszewikami w 1920 roku, czy oddanie pod opiekę Maryi całego narodu przez  prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego w 1956 roku. Przypomniał także ,że Bóg ,Honor i Ojczyzna to nierozłączne składowe hasła ,które jako całość  umożliwiły powstanie pierwszej w Europie konstytucji, a także pozwoliły przetrwać lata niewoli i wojen. Po mszy zakończonej odśpiewaniem hymnu „Boże coś Polskę” uroczystości kontynuowane były na Placu Wolności przy pomniku Pierwszych Pionierów. Złożono kwiaty. Głos zabrał wójt Marek Zawadzki ,który ukazał  analogię wydarzeń związanych z powstaniem Konstytucji 3 Maja 1791 roku ,do dzisiejszej sytuacji politycznej w Polsce, na koniec życzył wszystkim miłej końcówki majówki.

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie