Image

 

 

W związku z pytaniami i wątpliwościami dotyczącymi zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej.

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego,  monitorowania efektów projektu oraz doprecyzowaniu i rozszerzeniu katalogu miejscowości. Wsparcie kierowane jest do ucznia szkoły podstawowej i  średniej, który zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej ( również oddziały „0” w szkołach podstawowych).Miejscowości uprawnione do udziału w konkursie będą weryfikowane przez Gminę na podstawie pozytywnej opinii KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa).

Jednocześnie, w przypadku, gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne.  Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany

W celu poprawnej weryfikacji należy dołączyć dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w danym PPGR.

UWAGA! Spełnienie warunków programu i terminowe złożenie prawidłowo wypełnionych dokumentów nie jest równoznaczne z otrzymaniem wsparcia.


A by móc skorzystać z grantu należy złożyć oświadczenie wraz z zgodą na przetwarzanie danych osobowych.  W przypadku ucznia uczęszczającego do szkoły na terenie naszej gminy do sekretariatu szkoły, pozostałe do Urzędu Gminy w Dygowie w terminie do 22 października 2021 r.

Osoba do kontaktu w sprawie programu w Urzędzie Gminy Dygowo:

Katarzyna Iwanejko tel. 94 354 91 65, 94 358 41 94

Do pobrania:

1. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego -załącznik nr 7

2. Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu ( dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia) – załącznik nr 8

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do załącznika nr 7

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do załącznika nr 8

5. Regulamin konkursu

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie