Image

 

 

1 styczna 2023 roku rozpoczęła działalność samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie, która utworzona została na mocy uchwały Rady Gminy Dygowo w dniu 29 września 2022 roku. Siedzibą instytucji  jest nowo wybudowany obiekt  przy ulicy Kolejowej w Dygowie. Na stanowisko dyrektora GOKiB w Dygowie powołana  została zarządzeniem Wójta Gminy Dygowo Katarzyna Iwanejko ,dotychczasowy pracownik referatu oświaty i kultury w urzędzie gminy.

Rozpoczęcie pracy w obiekcie będzie możliwe po zakończeniu procedur związanych  z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie. Nie mniej pracy powołanej dyrektor nie brakuje. Wyposażenie budynku to duże wyzwanie. Wszystko, od tablic informacyjnych po wyposażenie przedszkoli , pokoi gościnnych i nowoczesnej kuchni  musi być na swoim miejscu  do czasu oficjalnego otwarcia placówki.

Jakie plany związane z funkcjonowaniem  Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Dygowie ma nowa dyrektor?

Katarzyna Iwanejko. Praca w GOKiB w Dygowie to dla mnie duże wyróżnienie, ale i odpowiedzialne zadanie. Na początek czeka mnie dużo o pracy związanej z tworzeniem struktury nowej instytucji oraz organizacją i wyposażeniem  siedziby ośrodka.  Oprócz organizacji dotychczasowych imprez i wydarzeń kulturalnych, które na stałe wpisały się w kalendarz gminy, moim głównym celem ośrodka będzie stworzenie nowej oferty zajęć, tak aby każdy mógł znaleźć  coś dla siebie.  W związku z tym, że działalność GOKiB prowadzona będzie również w świetlicach gminnych liczę na współpracę z sołectwami,  jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej, Kołami Gospodyń Wejskich oraz innymi organizacjami działającymi na terenie gminy. Jestem otwarta na pomysły i inicjatywy mieszkańców.  Nowa instytucja to również nowe możliwości na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Mam zamiar ubiegać się o dofinasowanie z  programów i projektów skierowanych właśnie do domów kultury, co pozwoli wzbogacić ofertę ośrodka.

gokib-w-dygowie-

 

Budynek Użyteczności Publicznej w Dygowie

Samorządowa instytucja kultury - Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Dygowie rozpoczęła działalność 01.01.2023 r.

Dyrektor GOKiB w Dygowie -Katarzyna Iwanejko

27.02.2023 r. otwarte zostały 3 oddziały przedszkolne

04.03.2023 r. uroczyste otwarcie GOKiB w Dygowie

20.03.2023 r. otwarta została restauracja

30.05.2023 r. otwarta została siłownia

STRONA GOKiB w Dygowie