Jutro 41. Sesja Rady Gminy Dygowo

12 października w piątek odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Dygowo. Początek sesji zaplanowano na godzinę 11:30. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2017/2018.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dygowo za I półrocze 2018 roku.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2027.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.
 
 

Drukuj