Jutro 42. Sesja Rady Gminy Dygowo

13 listopada we wtorek  odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy Dygowo – ostatnia kadencji 2014-2018. Początek sesji zaplanowano na godzinę 13:00. Miejsce obrad  to świetlica wiejska w Dygowie. Tradycyjnie posiedzenie będzie można obejrzeć na kanale YouTube Gminadygowo.pl. Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zaplanował następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
6. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
1)zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
2) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dygowo,
3) uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Dygowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie obrad.

Drukuj