System informatyczny i tablety dla nowej Rady Gminy Dygowo

20 listopada 2018 roku odbędzie się I sesja Rady Gminy Dygowo VIII kadencji 2018-2023. Radni po raz pierwszy w historii gminnego samorządu rozpoczną pracę wraz z systemem informatycznym o nazwie „Rada”, obsługującym biuro rady i radnych w formie elektronicznej. Wdrożenie systemu nakłada na Gminę Dygowo ustawa z dnia 31 stycznia 2018 roku , o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Ponadto wszystkie sesje rady gminy będą transmitowane ( jedna kamera ,ogólny obraz i dźwięk), utrwalane na dyskach i następnie udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy. Wróćmy do systemu „Rada”. Ogólnie rzecz ujmując nowy system będzie automatyzował dotychczasowe procesy  obiegu dokumentów oraz informacji , a także ułatwiał pracę radnym. Radni będą wyposażeni w tablety przy pomocy których będą mogli głosować, otrzymywać w formie elektronicznej dokumenty –projekty uchwał, protokoły, gotowe uchwały, odbierać pocztę ( będą służbowe maile), obsługiwać zapytania i interpelacje. Cyfrowe głosowanie przy pomocy tabletów będzie rejestrowane w systemie i na bieżąco wyświetlane przy pomocy projektora multimedialnego zainstalowanego na sali obrad. Warto dodać ,że w dalszym ciągu będą pisane ręcznie protokoły , lecz już w tylko formie podstawowej. Biuro Rady Gminy Dygowo obsługiwać będzie jak do tej pory podinspektor Monika Kamińska.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj