Relacja z III sesji Rady Gminy Dygowo. Uchwalono budżet na 2019 rok

Przed rozpoczęciem III sesji Rady Gminy Dygowo harcerze z 75. Drużyny „Globina” przekazali na ręce przewodniczącego rady Jerzego Leszczyńskiego Betlejemskie Światło Pokoju oraz złożyli wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Po otwarciu sesji wójt  Grzegorz Starczyk  przekazał radnym informację o podwyżce opłat za energię elektryczną w 2019 roku dla

samorządu gminnego o 56 procent. Była też optymistyczna informacja dotycząca programu dostępu do internetu szerokopasmowego - światłowodu, jednakże póki co  jest to perspektywa  dalsza niż rok przyszły. Następnie procedowano budżet Gminy Dygowo na rok 2019, który radni przyjęli  jednogłośnie. Dochody gminy ustalono  w wysokości  28 284 112,00 złotych, natomiast wydatki w kwocie  26 914 112,00 złotych. Nadwyżka budżetowa gminy w wysokości 1 370 000,00 złotych, zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek oraz wykup obligacji. Na inwestycje zaplanowano kwotę w wysokości 2 349 603,00 złotych.


Drukuj