Posiedzenie Rady Gminy Dygowo - VI sesja ,cz.1

W dniu wczorajszym odbyła się VI Sesja Rady Gminy Dygowo. Główne punkty posiedzenia to sprawozdanie z działalności ,komendanta Straży Gminnej Tomasza Biełookiego , oraz udzielenie absolutorium wójtowi Markowi Zawadzkiemu , za wykonanie budżetu za rok 2014. Zapraszam na pierwszą część relacji z obrad Rady Gminy.