Będzie inwestycja w szkole w Dygowie

W dniu dzisiejszym zebrała się Rada Gminy Dygowo na Sesji nadzwyczajnej. Powodem zebrania rady była konieczność poddania pod głosowanie uchwały o zmianie budżetu na rok 2015.  Zwiększenie budżetu ma związek z robotami budowlanymi polegającymi na poprawie efektywności energetycznej w Zespole Szkół w Dygowie. W zakresie robót jest modernizacja kotłowni gazowej, wymiana instalacji co i cwu, wymiana instalacji elektrycznych gniazd ,oświetlenia i automatyki kotłowni oraz ocieplenia dachu, podłóg i stropu. Wyłoniony w drugim przetargu organizowanym przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wykonawca złożył ofertę na wartość przekraczającą zaplanowany budżet o 140 tysięcy złotych. Przypomnę ,że do pierwszego przetargu nie stanął żaden wykonawca. W powyższej sytuacji w aspekcie dofinansowania tego projektu z funduszy norweskich, trzeba było podjąć decyzję o zmianie budżetu. W trakcie głosowania jednogłośnie przyjęto uchwałę. Po Sesji Rady Gminy wójt udzielił  wypowiedzi w sprawie inwestycji w szkole w Dygowie . Zapraszam.