Na 19. Sesji Rady Gminy Dygowo, której posiedzenie odbyło się we Wrzosowie , uchwalono budżet Gminy Dygowo na rok 2021. Radni uchwalili  budżet gminy w kwocie 29 582 288,00 złotych. Wydatki zaplanowano na kwotę 28 382 288,00 zł, a nadwyżka budżetu  w kwocie 1 200 000,00 zł przeznaczona będzie spłatę zadłużenia ( aktualnie  to 9 187 000,00 zł) tj. wykup obligacji. Dochody gminy będą niższe o 4,30% od prognozowanych dochodów w roku 2020.

Na inwestycje w roku 2021 Gmina Dygowo planuje przeznaczyć kwotę 576 585,00 złotych.

Szczegóły w zapisie wideo 19. sesji Rady Gminy Dygowo.

rada-gminy-dygowo