45. Sesja Rady Gminy Dygowo

45. Sesja Rady Gminy Dygowo

27 października 2023 roku o godz. 12:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Dygowie

odbyła się  45.sesja Rady Gminy Dygowo. Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji.

2. Zgłaszanie interpelacji.

3. Informacja z działalności Wójta.

4. Przedstawienie analizy Przewodniczącego Rady Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

5. Przedstawienie analizy Wójta Gminy Dygowo w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dygowo w roku szkolnym 2022/2023.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

1) udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Przemienienia Pańskiego we Wrzosowie na dofinansowanie kompleksowego opracowania projektu architektoniczno-budowlanego remontu budynku kościoła filialnego pw. Św. Andrzeja Apostoła w Kłopotowie,

2) zmiany w budżecie Gminy Dygowo na 2023 rok,

3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dygowo na lata 2023-2033,

4) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości,

5) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dygowo w części obrębów Jazy, Połomino, Skoczów, Wrzosowo,

6) określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

9. Wolne wnioski. Głos zabrał ( 1:07) radny Zbigniew Zawadzki. Zwrócił uwagę zebranych na fakt, że w dalszym ciągu są miejsca,  gdzie trzymane są psy na łańcuchach.

10. Zakończenie obrad.


Drukuj