Jutro posiedzenie Rady Gminy w Czerninie

Przewodniczący Rady Gminy Dygowo zawiadamia, że dnia 15 września  2015 roku o godz. 12:00 w Świetlicy Wiejskiej w Czerninie 33A odbędą się obrady VIII Sesji Rady Gminy Dygowo. W porzadku obrad znajdzie się:
 1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Informacja z działalności Wójta.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2027,
3) utworzenia odrębnych obwodów głosowania,
4) zbycia nieruchomości,
5) zbycia nieruchomości,
6) zbycia nieruchomości,
7) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Dygowo na lata 2014-2022,
8) wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Dygowo w Stowarzyszeniu Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka w okresie programowania 2014-2020,
9) rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Gąskowo,
10) rozpatrzenia skargi na działalność Sołtysa Sołectwa Gąskowo.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.