7 czerwca 2024 roku, na 3. sesji Rady Gminy Dygowo, rada po zapoznaniu się z raportem o stanie gminy udzieliła wotum zaufania Wójtowi Gminy Dygowo, Grzegorzowi Starczykowi. Następnie jednogłośnie uchwaliła udzielenie absolutorium za realizację budżetu w 2023 roku. Absolutorium jest wyrazem akceptacji Rady Gminy Dygowo w kwestii wykonania budżetu w poprzednim roku. Posiedzenie rady gminy miało miejsce w dużej sali Gminnego Ośrodka Kultury.

Wójt Grzegorz Starczyk podziękował radnym za jednogłośne absolutorium, które jest wyrazem poparcia dla działań rozwojowych gminy. Wójt zaznaczył, że dobrze oceniona działalność Gminy Dygowo to wynik wysiłku całego zespołu pracowników gminy. Podziękował osobom zarządzającym finansami, zasobami ludzkimi, inwestycjami, administracją, pomocą socjalną i kulturą oraz radnym minionej kadencji.

RELACJA Z POSIEDZENIA 3. SESJI RADY GMINY DYGOWO