X Sesja Rady Gminy Dygowo

W piątek  18 grudnia 2015 roku o godzinie10:00 ,w sali OSP Dygowo przy  ulicy Ogrodowa 14odbędzie się posiedzenie X Sesji Rady Gminy. Obrady można będzie obejrzeć w relacji „na żywo” lub w nagranym materiale wideo. Zaplanowany porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Sesji.
2. Zgłaszanie interpelacji.
3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,
2) zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2015-2027,
3) uchwalenia budżetu gminy na rok 2016,
4) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dygowo na lata 2016-2027,
5) wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego,
6) nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Dygowo,
7) ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Dygowo,
8) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
9)zmiany uchwały Nr XXI/185/01 z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie  zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,
10) ustalenia zasad polityki czynszowej na terenie Gminy Dygowo.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie obrad.