Przebudowa odcinka drogi do Kłopotowa jeszcze w październiku

Kolejny odcinek drogi powiatowej 3324Z  pomiędzy miejscowościami Wrzosowo – Kłopotowo będzie wyremontowany.  Od mostu na Parsęcie do wjazdu leśnego prowadzącego do szkółki leśnej ułożona będzie nowa nawierzchnia bitumiczna – 574 m. Jezdna poszerzona będzie do szerokości 4,0 m,  wykonane będą utwardzone pobocza z kruszywa oraz odprowadzenie wód opadowych z drogi.  Ze względu na stan techniczny mostu , wymiana nawierzchni na moście nie jest objęta tym zadaniem. Prace wykona wyłoniona w przetargu firma PORR S.A. z Warszawy. W dniu dzisiejszym wójt Grzegorz Starczyk podpisał umowę na realizację tej inwestycji  z przedstawicielem wykonawcy. Koszt wykonania przebudowy to kwota 173 915,27 złotych. Termin wykonania do końca października. Planowana jest również wycinka topli  przy moście , którą wykona Zarząd Dróg Powiatowych.
Autor zdjęć Marek Kawęcki

Drukuj